A Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

OdevTest
OdevTest
Kasım 20, 2018

ab              –       su
aba            –       üstlük
abartı         –       mübalağa
abece         –       alfabe
abecesel    –       alfabetik
abes           –       boş ,gereksiz
abıhayat    –       bengi ,su
abide         –       anıt
abluka        –       kuşatma
abuk sabuk –      anlamsız
abullabut   –      hantal ,kaba
abus           –       somurtkan
acar            –       cesur ,becerikli
acaba         –        acep
acayip        –       garip
acele          –       çabuk ,ivedi
aceleci       –       ivecen
Acemce      –       Farsça
acemi         –       toy, bilgisiz
acı              –       üzüntü ,ıstırap
acıma         –       merhamet
acımasız    –       gaddar
açıkgöz      –       kurnaz
ad               –       isim
adale          –       kas
adalet        –       hak
adet           –       tane
âdet           –       gelenek ,töre
adıl             –      zamir
adi              –       bayağı, aşağılık
aferin         –       bravo
affetmek    –       bağışlamak

ahenk         –       uyum
aka             –       büyük
akıl             –       us
aksi            –       ters
al                –       kırmızı
alaka          –       ilgi
alaz            –       alev
alelade       –       sıradan
aleni                    –       açık
ama            –       fakat
âmâ            –       kör, görme engelli
amaç          –       erek
amade       –       hazır
amale         –       işçi
amel           –       iş
ana             –       anne
anı              –       hatıra
anıt            –       abide
aniden       –       birden – ansızın
anlam        –       mana
anlamdaş   –       eş anlamlı
anlatım      –       ifade
ant             –       yemin
apse           –       iltihap
ara             –       fasıla
araç            –      vasıta
arıza           –       bozukluk
arka            –       geri
armağan    –      hediye
art              –       arka
arzu           –       istek
asır             –       yüzyıl

asil             –       soylu
aş               –       yemek
aşırmak      –      çalmak
ata              –       cet
atak            –       girişken
atamak       –       tayin etmek
atölye         –       işlik
avare          –       serseri
ayakkabı    –       pabuç
ayakyolu    –       hela
aylak           –       serseri
ayraç          –       parantez
ayrıcalık     –       imtiyaz
aza             –       üye

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2