Açık Öğretim Ortaokulu Kullanılan Terimler

OdevTest
OdevTest
Kasım 11, 2018

Açık Öğretim Ortaokulu Kullanılan Terimler

Donuk Öğrenci: İçinde bulunulan dönem için kaydını yeniletmeyen öğrencinin öğrencilik durumu. Öğrencilik durumu donuk olan öğrenci; hiç bir öğrencilik haklarından faydalanamaz.

Tasdiknameli Öğrenci: Tasdiknamesini Açık Öğretim Ortaokulu´ndan alarak ayrılan öğrencinin öğrencilik durumu.

İntibak: Evrakları ile başvuran adayın, halk eğitimi merkezi ve mesleki eğitim müdürlüğünce kaydının alınması, veri girişinin yapılması ve öğrencinin aktif hale getirilmesidir.

Kayıt Yenileme: Açık Öğretim Ortaokulu´nda daha önceden kaydı bulunan öğrencilerin; öğrencilik haklarını devam ettirebilmeleri için yapılır. Öğrenci ders seçimi yapıp sınava girebilmesi için yılda üç kez olan kayıt yenilemelerini mutlaka yapmak zorundadır.

Ders Seçme: Kayıt yenileten veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sınava girebilmeleri için dersler arasında tercih yapma işlemidir.

Dönem: Bir öğretim yılını en fazla üç bölüme ayıran, her birinde sınavların yapıldığı ve hangi tarihleri kapsayacağı çalışma takviminde belirtilen süredir.

Dönem Sınavı: Dönem sonunda yapılan sınavdır.

Oturum: Sınavlarına girilecek derslerin sınavların yapıldığı güne göre sabah ve öğleden sonra yerleştirilmesine denir. Bir oturumda en fazla altı dersten sınava girilebilir.

Yedek Salon: Sınav yerleri belli olup internette yayınlandıktan sonra zorunlu nedenlerle ( Askerlik, tayin…) yayınlanan sınav merkezinde sınava giremeyecek olan öğrencilerin bulundukları merkezdeki sınav salonlarında sınava girebilmelerinin sağlanması.

Kopya Analizi: Sınav sonrası değerlendirme işlemlerinde öğrencinin sınava girdiği salondaki diğer adayların cevap kağıtlarının çeşitli tekniklerle ikili ve toplu olarak karşılaştırılarak kopya çekilip çekilmediğinin tespit edilmesi.

 

Ortalamayla Geçilen Ders: Bulunulan sınıfta başarısız en fazla 2 dersin, Türkçe dersi başarılı olmak kaydıyla ve o sınıfa ait Yıl Sonu Başarı Puan ortalamasının 50,00 ve üzerinde olması durumunda söz konusu başarısız ders/derslerin başarılı sayılması.

 

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2