YUNUS’LA AHİLİĞE YAKLAŞIM

İy yarenler iy kardaşlar
Görür beni nitdüm Ahi,
Ere irdüm Eri buldum
Er eteğin dutdum Ahi…

Canum bir gözsiz can idi
İçi dolu sen ben idi;
Dutdum miskinlik eteğün,
Ben menzile yitdüm Ahi..

Giderdüm gönlümden kini
Kin dutanın yoktur dini;
İy yarenler ben bu sözi
Uludan işütdüm Ahi…

Anladum kendü halümi
Gözledüm toğri yolumi
Dutdum ulular eteğün
Hazrete ben yitdüm Ahi…

Aşıkısan miskin Yunus
Hazrete dutgil yüzüni,
Anlayana gevherdürür
Söz sarrafa satdum Ahi,..

(yunus Divanından)

AHİLİK

Eskiden,Türklerde ahilik vardı,
Ahilik,kardeşlik demekti dostum;
Herkes birbirini sever,sayardı
Ahilik,mutluluk demekti dostum.

Yoksullar,garipler çok korunurdu,
Toplum,zalimlerden tüm arınırdı;
Halkta huzur,düzen hep aranırdı
Ahilik,disiplin demekti dostum.

Hiç kimse, kimsenin hakkın yemezdi,
Mal,can,namusuna hiç göz dikmezdi;
Hile,yalan,dolan nedir bilmezdi
Ahilik,dürüstlük demekti dostum.

Ahilik milletime-huzur mutluluk verdi Yediden yetmişe dek-canlar murada erdi

Ahilik kardeşliktir-taşır iyilik cevher
Saygı sevgi ve hürmet-yaşamaktır beraber
Atalar yüzyıllardır-kenetlenip ant içmiş
Birlik beraberlikle-tamamlanmış bütün iş
Ahilik milletime-huzur mutluluk verdi
Yediden yetmişe dek-canlar murada erdi
Bu teşkilatımızı-özellikle kurmuşlar
Vatana saldıranın-karşısında durmuşlar
Sekiz yüz sene önce-Denizli’de temeli
Heyecanla atıldı-vardır bilin emeli
Ahilik milletime-huzur mutluluk verdi
Yediden yetmişe dek-canlar murada erdi
Piri Ahi Evran’ dır-öz tabak ustasıydı
Deri işini yapar-bu işin hastasıydı
Esnafı birleştirdi-kararları koymuştur
Onun yanında olan-mutluluğa doymuştur
Ahilik milletime-huzur mutluluk verdi
Yediden yetmişe dek-canlar murada erdi
Selçuklu Sultanının-çağrısı üzerine
Yirmi bin Ahi ile-koştu Konya yerine
Onlar birer esnaftı-seferde savaşçıydı
Tarih boyunca bir dost-yüreklerdedir adı
Ahilik milletime-huzur mutluluk verdi
Yediden yetmişe dek-canlar murada erdi
Ahi birliklerinin-tarihte yeri büyük
Biz onlar sayesinde-üstümüzden attık yük
İlhanlı Beylikleri-Kayseri Kırşehir’de
Karargahı kurdular-son vermişlerdir derde
Ahilik milletime-huzur mutluluk verdi
Yediden yetmişe dek-canlar murada erdi
Vatana Türk mührünü-vuranlar arasında
Önemli rol oynadı-odur ilk sırasında
Hacı Bektaş Mevlana-Geyikli Baba çokları
Öğretmen Hasan söyler-vermiştir itibarı
Ahilik milletime-huzur mutluluk verdi
Yediden yetmişe dek-canlar murada erdi

Hasan Sancak

Ahilik(8-12 Ekim) 

Eskiden,Türklerde ahilik vardı,
Ahilik,kardeşlik demekti dostum;
Herkes birbirini sever,sayardı
Ahilik,mutluluk demekti dostum.

Yoksullar,garipler çok korunurdu,
Toplum,zalimlerden tüm arınırdı;
Halkta huzur,düzen hep aranırdı
Ahilik,disiplin demekti dostum.

Hiç kimse, kimsenin hakkın yemezdi,
Mal,can,namusuna hiç göz dikmezdi;
Hile,yalan,dolan nedir bilmezdi
Ahilik,dürüstlük demekti dostum.

Bolca kazanılır,bol harcanırdı,
Konuklar,garipler ağırlanırdı;
Yürekler,inançla sevdalanırdı
Ahilik,cömertlik demekti dostum.

Güçlüyken,affetmek,tüm şiarıydı,
Kızgınken,sabretmek,iftiharıydı;
Muhtaçken,vermenin bahtiyarıydı
Ahilik,yiğitlik demekti dostum.

Çıraklık,kalfalık,ustalık yolu,
Ahi esnafının,kutsal okulu;
Pirinden feyz alan,olurdu ulu
Ahilik,eğitim demekti dostum.

Ahi Evran idi,ulu pirleri,
Âlim Edebali,bundan birleri;
Bosna’dan Kırım’a var tesirleri
Ahilik,adalet demekti dostum.

Dilim,ne söylese,tarif edemez,
Güzelliklerini hiç tüketemez;
Günümüze,örnek olsun nice kez
Ahilik,fazilet demekti dostum…

Naim Yalnız

Ahilik Haftası

Ekim ayının ikinci haftası, ahilik haftasıdır
Yoksul olmak, çalışmayanların hep hatasıdır
Osmanlıda ahilik, kardeşliğin diğer sahasıdır
Miskin oturanın, çalışmamak onun yaftasıdır

Ahilik, birliğin, kardeşliğin, dürüstlüğün adıdır
Dürüst olmayan esnafın, kalbi daima çok katıdır
Durmadan çalışanların, denizdeki onun yatıdır
Osmanlıdan, ahilik esnaf kardeşliğini alan, batıdır

Mesleğinde uzmanlaşmayanların pabucu, atılır dama
Kabadayılarının kuşağında, bulunur daima bir kama
Çok çalışan esnafın dizinde hep olur, bir renkli yama
Terziler diktikleri elbiseleri, takar ağaçlardan çama

Ahilik haftasında, bütün esnafın bayramı kutlu olsun
Mesleğinde hilekâr davranan esnaflar ise, kahrolsun
Bütün esnaflarımızın kalbine, ahilik ilhamı dolsun
Atalarımızdan miras kalan, ahilik haftasına hamdolsun.

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2