C-Ç Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

OdevTest
OdevTest
Kasım 20, 2018

cahil                – bilgisiz
caka                – gösteriş
camekan         – vitrin
canlı                – diri
cazibe               – çekim
cehalet           – bilgisizlik
celse               – oturum
cenk                – savaş
cenup                – güney
cerahat           – irin
cerrah             – operatör
cesur               – yürekli
cet                   – ata
cevap              – yanıt
ceviz               – koz
cılız                 – sıska
ciddi               – ağırbaşlı
cihaz               – aygıt
cihet               – yön
cilt                   – ten
cimri               – pinti
cimri               – hasis
cin                   – tür
civar                – yöre
cömert            – eli açık
cümle             – tümce

çabuk              – acele
çağ                  – devir
çağdaş            – modern – uygar
çağrı               – davet
çamur             – balçık
çare                 – deva
çehre              – yüz
çeşit                – tür
çeviri               – tercüme
çığlık               – feryat
çılgın              – deli
çizelge            – cetvel
çoğunluk        – ekseriyet
çok                  – fazla

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2