Çobanoğulları Beyliği

OdevTest
OdevTest
Aralık 3, 2018

Çobanoğulları Beyliği, 1227-1309 yılları arasında Kastamonu ve çevresinde hüküm sürmüş Anadolu Beylikleri’nden biridir.

Beylik, Anadolu Selçuklu Devleti’nin Bizans sınırında birçok Türkmen kitlesinin toplanmasıyla oluşan Batı uçlarından birinde Hüsameddin Çoban’ın Kastamonu ve çevresindeki Türkmenleri toplamasıyla kuruldu. Bolu ve Sinop’un fethedilmesinde yardımları sebebiyle bölge hükmüne verildi. Sultan I. İzzeddin Keykavus’tan sonra tahta çıkan I. Alaeddin Keykubad, bağlılıklarını arz etmeleri için bütün uç beylerini huzuruna çağırdığında, bu beyler arasında Oğuzların Kayı boyundan olan Hüsameddin Çoban da bulunmaktaydı.

1225 yılında Kırım’a sefer düzenleyerek Sudak kentini alan Hüsameddin Çoban’dan sonra yerine oğlu Alp Yürek geçti. Onun da yerine geçen oğlu Yavlak Arslan, beyliğini Türkiye Selçukluları ve İlhanlılara bağlı olarak sürdürdü. Yavlak Arslan, Türkiye Selçuklularının bir taht kavgasına karıştığı için 1292’de öldürüldü. Yavlak Arslan’ın yerine geçen oğlu Mahmud Bey zamanında Bizans’a akınlar düzenlense de, CandaroğluSüleyman Paşa’nın kuvvetleri Kastamonu’yu 1309’da ele geçirdi ve bu beyliğe son verdi.

Beyler

Bey Hüküm Süresi Notlar
Hüsameddin Çoban 1227-?
Alp Yürek ?-1280
Muzafferüddin Yavlak Arslan 1280-1292
Çobanoğlu Mahmud Bey 1292-1309
LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2