Bilişim Teknolojileri Nedir?

OdevTest
OdevTest
Aralık 16, 2020

Bilişim Teknolojisi Nedir?

Türkçe “Bilişim Teknolojisi (BT)”; İngilizce “Information Technology (IT)” kavramı; “veri işleme ve bununla ilgili iş alanları” şeklinde tanımlanabilir. Bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerini içerir. Bilişim teknolojisi, 4 temel kategoride değerlendirilir; yazılım, hizmetler, donanım ve ekipmanlar… Bilgisayar donanımları, yazılımlar, bilişim tasarımları, bilişim uygulamalarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve yönetilmesini konu alan süreçleri ifade eder. Bilginin, yazılımlar ve bilgisayarlar aracılığı ile işlenmesi, dönüştürülmesi, saklanması, korunması, erişilmesi ve paylaşılması gibi süreçlere olanak sağlayan teknoloji alanıdır. Bilgisayar verileri yönetimi, ağ bağlantıları, veri tabanı, bilişim sistemleri yönetimi, bilgisayar donanımları ve yazılım tasarlanması gibi alanlarla da ilgilenir.

Bilişim teknolojileri sayesinde bilgiler ve veriler, kısa sürede milyonlarca insana ulaştırılabilir. Bilgisayar ve iletişim araçları, bilişim teknolojisinin temelini oluşturur. Yazılım ve donanımlar, bu teknolojilerin kullanılmasını olanak sağlayan köprülerdir. Aynı zamanda hayatı kolaylaştırarak zamanı verimli kullanmayı sağlayan teknolojilerdir. Bilgiye istenildiği zaman, herhangi bir mekânda anlık veya hızlı bir şekilde ulaşılmasına olanak tanır. Ayrıca, her an bilgi üretilmesini sağlar.

Endüstri ve sanayinin bel kemiğini oluşturan bilişim teknolojileri, üretime katkı sağlayarak ülke ekonomilerini ayakta tutan faktörlerden biridir. Firmalar, bilişim teknolojileri sayesinde maliyetlerini düşürebilir, küresel rekabetlere cesaret edebilir. Bilgisayar, televizyon, radyo, internet, mobil telefonlar, tabletler, elektronik postalar bilişim teknolojilerinin birer ürünüdür. Bilişim teknolojileri, şu temeller üzerinde gelişmiştir; enformasyon, kuantum mekaniği, moleküler biyoloji, oşinografi, ekoloji, uzay bilimleri…

Bilişim teknolojisi, bilgisayar dışında birçok alet, cihaz ve ekipmanı da kapsar. Bazıları şunlardır; hesap makineleri, izole kablolar, elektronik tüpler, televizyon ve radyo vericileri, telefon ve telgraf hatları, ses ve video kayıt cihazları, faks, ölçme, kontrol ve test cihazları, elektronik makineler ve aletler, bilgisayar ekipmanları, telekomünikasyon sistemleri, vs…

Bilişim ve İletişim

Bilişim ve iletişim teknolojileri, birbiri ile bağlantılı teknolojilerdir. Telekomünikasyon sistemlerinin dijitalleşmesi ile dijital verilerin ve bilgilerin iletilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde bilişim ve iletişim teknolojileri birbirini tamamlayan iki kavram haline gelmiştir. Bilişim ve iletişim teknolojileri, toplumsal ve ekonomik gelişmenin bir parçasıdır. Bireylerin birbirleri ile ve kurumlarla ilişkileri, iletişimleri büyük oranda bilişim ve iletişim teknolojileri gerçekleşmektedir. Ekonomik anlamda da üretim ve verimlilik kavramları bu teknolojilerle hayata geçirilebilmektedir. Günümüzün en önemli bilişim parçası olan internet ağları; aynı zamanda genel iletişim aracıdır. Kablolar ve hatlar aracılığı ile bilgisayarlar arası verilerin transferine ve paylaşılmasına olanak sağlar; çeşitli yazı ve ses dosyaları, görüntüler ve fotoğraflar gibi çok sayıda dokümanı aktarmaya aracılık eder.

Bilişim ve iletişim teknolojileri şu süreçler üzerinde gelişmiştir; dijital cihaz, araç ve gereç geliştirme ve üretme, dijital ekipman ve dokümanlar geliştirme ve üretme, telekomünikasyon hizmetleri geliştirme ve üretme, ağ hizmetleri geliştirme ve üretme, yayıncılık (medya) araç, cihaz ve hizmetleri geliştirme ve üretme…

Bilişim ve Yaşam

Bilişim, özellikle son 20 yıl içinde internetin, hayatın her alanında kullanılmaya başlanması ile sayısız işlem ve uygulamanın temelini oluşturuyor. İletişim başta olmak üzere medya, ev ve iş hayatı, lojistik, alışveriş ve ulaşım gibi sayamayacağımız kadar alanda bilişimden bir parça bulabilirsiniz. Bilişim sayesinde yaşamın her alanında çığır açılmıştır. Fotoğraf makineleri, çamaşır ve bulaşık makineleri, televizyon, yayıncılık ve müzik sistemleri, sosyal medya ağları ve sanal devlet uygulamaları gibi yaşamın omurgasını oluşturan hizmetlerin gerçekleşmesini sağlayan “sihirli değnek” bilişimdir.

Bilişim ve Bilgisayar

“Bilişim” deyince bilgisayarlara ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Artık yaşamın bir parçası haline gelen bilgisayarlar, akıl almaz orandaki verileri ve dokümanları kısa sürede işleyebiliyor, depolayabiliyor ve iletebiliyor. Bilgisayarların karmaşık donanım ve yazılım sistemleri ve bu sistemlerin gerçekleştirdiği hizmetler, bilişimin ta kendisidir. Bilişim bilimi; bu sistemlerin modellenmesi, tasarımı, araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi ve uygulanması ile ilgilenir. Bilişim, pratikte bilgisayarlarla ilgili konuları kapsar. Algoritmalar, formül yapıları, bilgisayar dilleri, yazılım ve bilgisayar donanımları bu konuların başlıcalarıdır.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2