II. Alâeddin Keykubad-Selçuklu Sultanı

OdevTest
OdevTest
Aralık 5, 2018

II. Alâeddin Keykubad

II. Alâeddin Keykubad


علا الدين كيقباد بن كيخسرو

Türkiye Selçuklu Sultanı
Hüküm süresi 1249-1254
Önce gelen II. Gıyaseddin Keyhüsrev
Sonra gelen IV. Kılıç Arslan
Tam ismi
Alaeddin Keykubad bin Keyhüsrev
Hanedan Selçuklu Hanedanı
Babası II. Gıyaseddin Keyhüsrev
Annesi Gürcü Hatun
Doğum 1239
Ölüm 1254
Erzurum
Dini Sünni İslam

II. Alâeddin Keykubad (Arap alfabesiyle: علا الدين كيقباد بن كيخسرو, (Alaeddin Keykubad bin Keyhüsrev)) (1239 – 1254) Anadolu SelçukluSultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev ile Gürcü Hatun’un küçük oğludur.

II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1243 yılında Kösedağ Savaşı ‘nda Moğol komutanı Baycu Noyan’a yenilerek Antalya’ya kaçmış ve 1246yılında orada ölmüştü. Gıyaseddin Keyhüsrev ölmeden önce oğlu Alaeddin Keykubad’ı veliaht ilan etmiş ancak onun ölümünden sonra devlet ileri gelenleri Keyhüsrev’ in büyük oğlu II. İzzeddin Keykavus’ u tahta çıkardılar. Aynı yıl içinde İzzeddin Keykavus ortanca kardeşi IV. Kılıç Arslan’ı Moğol Hanı Güyük’ün tahta çıkma töreninde hazır bulunmak üzere Moğolistan’a elçi olarak gönderdi. Moğollar IV. Kılıç Arslan’dan hoşnut kalarak onu Türkiye Selçuklu Sultanı olarak tanıdılar. IV. Kılıç Arslan 1248’de Sivas’ta tahta çıktı. Böylece II. İzzeddin Keykavus ve IV. Kılıç Arslan arasında taht kavgaları başladı. Üçüncü ve en küçük kardeş olan II. Alaeddin Keykubad da taht kavgalarına katıldı. Ancak Celaleddin Karatay önderliğindeki Anadolu’nun ileri gelenlerinin araya girmesiyle üç kardeş ortak olarak saltanat sürmeye ikna edildiler. Böylece 1249 yılında Türkiye Selçuklu Devleti tarihinde 5 yıl sürecek üçlü iktidar dönemi başlamış oldu.

II. İzzeddin Keykavus Kızılırmak nehrinin batısında hüküm sürdü. IV. Kılıç Arslan ve II. Alaeddin Keykubad da Kızılırmak’ın doğusunda hüküm sürdüler. II. İzzeddin Keykavus, 1254 yılında Mengü Han’ın çağırdığı kurultaya katılmak üzere Moğolistan’a doğru yola çıkmış ancak Sivas’a geldiğinde Celaleddin Karatay’ın ölümü üzerine yerine küçük kardeşi II. Alaeddin Keykubad’ı gönderdi. Erzurum’da düzenlenen ziyafetin ertesi sabahında II. Alaeddin Keykubad ölü bulundu. Onun bu ani ölümü üzerine zehirlenerek öldürüldüğü yönünde iddialarda ortaya atılmıştır. Erzurum’ da annesinin yanına ya da Erzincan’ da defnedilmiştir. II. Alaeddin Keykubad’ ın ölümü üzerine taht diğer iki kardeşe kalmıştır.

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2