Osmanlı Padişahları Sırası

OdevTest
OdevTest
Kasım 22, 2018

OSMANLI PADİŞAHLARI

Padişahlar (Parantez içindeki tarihler padişahlık yaptığı dönemi gösterir. Aksi söylenmedikçe bir önceki padişahın oğludur.)

Kuruluş Devri

1- I. Osman (1300-1324) (Osman Gazi) 24 yıl.
2- Orhan (1324-1360) (Orhan Gazi) 36 yıl.
3- I. Murat Hüdavendigâr (1360-1389) (29 yıl.
4- Yıldırım Beyazıt (1389-1402) 13 yıl.
Fetret devri (1402-1413). Yıldırım’ın oğulları arasındaki kavgada I. Mehmet Çelebi diğerlerine üstün geldi. Yenilen oğulları padişahtan sayılmaz ama bir süre hüküm sürmüşlerdir. Süleyman çelebi 7 yıl 10 ay hükümranlığı sürdü. Musa Çelebi rumeli’de 3 yıl 6 ay hükmetti.
5- Mehmet Çelebi (1413-1421) 8 yıl.
6- II. Murat (1421-1451) Tahta iki kez çıkmıştır. 1421-1444 arası birinci dönem 23 yıl. Sonra 2 yıl oğlu fatih Sultan Mehmet. 30 yıl.

1446-1451 arası ikinci dönem 5 yıl.

Yükselme Devri


7-
Fatih Sultan Mehmet (1444-1481) Tahta iki kez çıkmıştır. 1444-1446 yıllarında birinci dönem 2 yıl. Daha sonra yine babası II. Murat. 1451-1481 arası ikinci dönem 30 yıl. Fatih Camii onun adına yapıldı.
8- II. Beyazıt (1481-1512) 31 yıl
9- Yavuz Sultan Selim (I. Selim) (1512-1520) 8 yıl.
10- Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) (1520-1566) 46 yıl. İstanbul Süleymaniye Camii onun adına yapıldı.

Duraklama Devri

Kanuni zamanında birinci viyana kuşatmasından sonra duraklama devrine girildi.
11- II. Selim (1566-1574) 8 yıl.

Edirne Selimiye Camii Onun adına yapıldı.

12- III. Murat (1574-1595) 21 yıl.
13- III. Mehmet (1595-1603) 8 yıl.
14- I. Ahmet (1603-1617) 14 yıl.
Sultanahmet Camii onun adına yapıldı.
15- I. Mustafa (1617-1618) (deli Mustafa) Tahta iki kez çıkmıştır. III: Mehmet’İn oğlu. 1622-1623 ikinci dönemidir. Akli dengesi yerinde değildi. Toplam 2 yıl padişahlık yaptı.
16- II. Osman (1617-1622) (Genç Osman) 5 yıl. I. Ahmet’İn oğlu. Öldürülen İlk padişah.
17- IV. Murat (1623-1640) 17 yıl. I. Ahmet’İn oğlu. Çocuk yaşta padişah oldu.
18- I. İbrahim (1640-1648) (deli ibrahim) 8 yıl. I. Ahmet’İn oğlu.
19- IV. Mehmet (1648-1687) (Avcı Mehmet) 39 yıl. I. İbrahim’in oğlu.
20- II. Süleyman (1687-1691) 4 yıl. I. İbrahim’in oğlu.
21- II. Ahmet (1691-1695) 4 yıl. I. İbrahim’in oğlu.
22- II. Mustafa (1695-1703) 8 yıl. Babası IV. Mehmet.

Gerileme devri


II. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Antlaşması İle gerileme devri başladı.
23- III. Ahmet (1703-1730) 27 yıl. Babası IV. Mehmet, Lale devri
24- I. Mahmut (1730-1754) 24 yıl. Babası II. Mustafa
25- III. Osman (1754-1757) 4 yıl. Babası II. Mustafa
26- III. Mustafa (1757-1774) 17 yıl. Babası III. Ahmet
27- I. Abdülhamit (1774-1789) 15 yıl. Babası III. Ahmet
28– III. Selim (1789-1807) 8 yıl. Babası III. Mustafa, nizam-ı cedid Ordusu’nun kuruluşu
29- IV. Mustafa (1807-1808) 1 yıl. Babası I. Abdülhamit
30- II. .Mahmut (1808-1839) 31 yıl. Babası I. Abdülhamit, 1826 Vaka-yı hayriye, yeniçeri Ocağının kaldırılması. 1839 tanzimat Fermanı
31-
abdülmecit (1839-1861) 22 yıl. Babası II. Mahmut
32- abdülaziz (1861-1871) 10 yıl. Babası II. Mahmut
33- V. Murat (1876) 3 ay. Babası abdülmecid. Padişah olmak istemiyordu. Padişah İken aklını
yitirdi.
34- II. Abdülhamit (1876-1909) 33 yıl. Babası abdülmecid. Birinci meşrutiyet, Plevne Savaşı, istibdad dönemi, ikinci meşrutiyet, ittihad ve terakki
dönemi,
35-
V. Mehmet Reşat (1909-1918) 9 yıl. Babası Abdülmecid. 1. Dünya Savaşı,

İşgal dönemi ve yıkılış


36
– VI. Mehmet vahdettin (1918-1922) 4 yıl. Babası Abdülmecid.

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2