S Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

OdevTest
OdevTest
Kasım 20, 2018

Sabahın kızıllığı akşamı kış eder; akşamın kızıllığı sabahı güzel eder.

Sabahleyin gökyüzünde görülen kızıllık, o akşam havanın kış gibi olacağını, akşam görülen kızıllık ise ertesi sabah havanın güze döneceğini belirtir.

Sabah sürçen, geceye dek sürçer.

Bir işe başladığı zaman beceriksizliği görülen kişinin bu durumu sonuna kadar sürer.

Sabahtan karnını doyuran, küçükken evlenen aldanmamış.

Sabahleyin karın doyurulmalıdır ki yapılacak iş için gereken güç elde edilsin. Yemek, yenmezse iş araya girer, insan aç kalır, güçsüz kalır, iyi iş yapamaz. Evlenmeyi de geciktirmemelidir ki çocuklar anne, baba ihtiyarlamadan yetişsinler. Bundan başka, zaman geçince insan kolay kolay evlenemez.

Sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz.

Çiftçilik yapan aç kalmaz.

Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.

Sabır güçtür, ama güzel sonuç verir.

Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas.

Sabretmesini bilen kişi olmayacak gibi görünen işlerde bile başarı kazanır. Sabredilirse ekşi koruk tatlı üzüm olur. Üzüm suyundan pekmez yapılır, ondan da helva.

Sabreden derviş muradına ermiş.

Birçok işlerin gerçekleşmesi için sabırlı olmak, uzun zaman beklemek gerekir. Sabırlı olan kişi ereğine ulaşır.

Sabreyle işine, hayır gelsin başına.

Bir işi yaparken ivmez, sabrederseniz hayırlı sonuçlara varırsınız.

Sabrın sonu selamettir.

Karşılaştığı güçlükleri sabırla yenmeye çalışan kimse, sonunda başarıya ulaşır.

Saçım ak mı, kara mı? –Önüne düşünce görürsün.

Sonucu çok geçmeden belli olacak bir durumun nasıl biteceğini merak edenler azıcık sabırlı olmalıdırlar.

Saç safadan, tırnak cefadan uzar.

Halk arasında şöyle bir kanı vardır: İnsan keyifli olursa saçı, dertli olursa tırnağı uzar.

Sade pirinç zerde olmaz, bal gerektir kazana; baba malı tez tüketir evlat gerek kazana.

Hakkıyla yararlanılacak bir şeyin ortaya konulabilmesi için birtakım öğelerin birleşmesi gerekir. Kişi kendi emeğiyle kazanç sağlayıp bunu baba malına katmıyorsa babasından kalan mal tez tükenir.

Sadık dost akrabadan yeğdir.

Candan dost akrabadan daha hayırlı olur.

Safa ile yenen cefa ile kazanılır.

Keyifli harcadığımız para, çok sıkıntı çekilerek kazanılmıştır.

Sağ baş yastık istemez.

Sağlam insan durup dururken yatmak istemez. Yatmak istiyorsa herhalde hastadır.

Sağılır ineğin buzağısı kesilmez.

Çıkar sağlamaya yardım eden kimseye yada şeye zarar gelmemesine dikkat edilmelidir.

Sağır için iki kere kamet olmaz.

Herkesin işitip öğrendiği şey, dikkatsiz kimse için daha söylenmez.

1 2 3 4 5
LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2