Sultan II. Mahmut’un Hayatı ve Dönemi

OdevTest
OdevTest
Kasım 25, 2018

Sultan II. Mahmut’un Hayatı ve Dönemi

Sultan 2. Mahmut kimdir? Sultan 2. Mahmut nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan ikinci Mahmut döneminde neler yaşandı? Sultan ikinci Mahmut nasıl öldü? Kısaca Sultan 2. Mahmut’ın hayatı…

Sultan Dördüncü Mustafa, 8 Eylül 1779 günü, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nüketseza Kadın Sultan’dır.
KISACA SULTAN II. MAHMUD KİMDİR? (1808 – 1839)
Sultan İkinci Mahmud, 20 Temmuz 1785 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan’dır. Orta boylu, geniş omuzlu, beyaz sakallı, zarif ve sevimli yüzlüydü. Diğer Osmanlı padişahları gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Öğrenimi ile, Sultan Üçüncü Selim, padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştu.
Cesur, temkinli, sabırlı ve azimli bir kişiliğe sahip olan Sultan İkinci Mahmud, Alemdar Mustafa Olayı sonrasında, 28 Temmuz 1808 tarihinde tahta çıktığında yirmi üç yaşındaydı. Zekî ve bilgili bir insan olan Sultan İkinci Mahmud, Avrupa’daki yenileşme hareketlerini benimsemişti. Adalet işlerine gereken önemi verdi, yeni kanun ve tüzükler hazırlattı ve bu sebeple kendisine “Adlî” ünvanı verildi.
Şiiri, edebiyatı ve bilimi seven, halk arasında dolaşmayı ve onların dertlerini dinlemeyi gerekli gören Sultan İkinci Mahmud, Osmanlı Devleti’ni gerek sosyal bakımdan, gerekse uygarlık açısından ileri bir ülke yapmaya çalıştı. Sultan İkinci Mahmud, yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak, 1 Temmuz 1839 günü, dinlenmek için gittiği kardeşi Esma Sultan’ın Çamlıca’daki köşkünde, elli dört yaşında vefat etti. Büyük bir cenaze töreni ile halkın gözyaşları arasında Divan Yolu’ndaki türbesine defnedildi.
Erkek çocukları: Abdülmecid, Abdülaziz, dört tane Ahmed isimli Şehzade, Bayezid, Abdülhamit, Süleyman, Mehmed, Murad, Nizameddin, Mehmed, Abdullah, Osman
Kız çocukları: Emine Sultan, Hamide Sultan, Hayriye Sultan, Şah Sultan, Saliha Sultan, Ayşe Sultan, Atike Sultan, Fatma Sultan, Münire Sultan, Fatma Sultan, Mihrimah Sultan, Adile Sultan.

SULTAN II. MAHMUD DÖNEMİ VAK’ALARI

 • Sened-İ İttifak imzalanır.
 • Yeniçeri ocağının kaldırılması
 • Sekban-ı Cedid ocağının kurulması
 • Mora isyanı ve Yunanistan’ın bağımsızlığı (24 nisan 1830)
 • 1828-1829 Osmanlı Rus harbi
 • Bükreş antlaşması
 • Navarin faciası ( baskını-katliamı )
 • 1828-1829 Osmanlı Rus savaşı
 • Edirne antlaşması
 • Mısır sorunu (1831) – Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı
 • Kütahya antlaşması
 • Hünkar iskelesi antlaşması
 • Cezayir’in işgali
 • Askeri, idarî ve mülki reformlar

SULTAN II. MAHMUD ÖZET BİLGİ

Adı : II. Mahmut
Doğum tarihi : 20 Temmuz 1785
Doğum yeri : İstanbul
Babası : I. Abdülhamit
Annesi : Nakşidil Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 28 Temmuz 1808
Tahta çıktığında yaşı : 23 yaş
Saltanatının sonu : 1 Temmuz 1839
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 30 yıl, 11 ay
Ölüm tarihi : 1 Temmuz 1839
Ölüm sebebi : Siroz – Verem
Öldüğü yer : İstanbul, Çamlıca, Esma Sultan Köşkü
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Divanyolu, II.Mahmut Türbesi.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin Olayları

II.Mahmut tahta çıktı.Alemdar Mustafa Paşa veziriazam oldu (28 Temmuz).-1808

III.Selim’in cenazesi kaldırıldı (29 Temmuz).-1808

Sened-i ittifak imzalandı (29 Eylül).-1808

Sekban-ı Cedit Ocağı kuruldu (14 Ekim).-1808

Alemdar Mustafa Paşa öldürüldü (15 Kasım).-1808

IV. Mustafa idam edildi (16 Kasım).-1808

Sekban-ı Cedit Ocağı kapatıldı (18 Kasım).-1808

Sadaret Kaymakamı Memiş Paşa veziriazam oldu (22 Kasım).-1808

Veziriazam Memiş Paşa görevden alındı, yerine Kör Yusuf Ziya Paşa getirildi (1 Ocak).-1809

Kale-i Sultaniye Barışı imzalandı (5 Ocak).-1809

Ruslara karşı Tatariçe Zaferi kazanıldı (24 Ekim).-1809

Cihad-ı ekber ilan edildi (25 Haziran).-1810

Rus ordusu Şumnu’da yenilgiye uğratıldı (4 Ağustos).-1810

Rusçuk ve Yerköyü kaleleri, Ruslara teslim oldu (27 Eylül).-1810

İstanbul Topkapı Sarayı yakınındaki Alay Köşkü’nün onarımı tamalandı.-1810

Divan şairi Enderunlu Fazıl öldü.-1810

Veziriazam Kör Yusuf Paşa görevden alındı, yerine Lâz Ahmet Paşa getirildi (10 Nisan).-1811

Veziriazam Lâz Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu,Yergöğü Savaşı’nda Ruslara yenildi.-1811

Sirozi İsmail Bey komutasındaki Osmanlı ordusu, Kalafat Savaşı’nda Rusları yenilgiye uğrattı.-1811

Bükreş antlaşması imzalandı (28 Mayıs).-1812

Veziriazam Lâz Ahmet Paşa görevden alındı, yerine Hurşit Ahmet Paşa getirildi (5 Eylül).-1812

Medine, Vehhabilerden geri alındı (2 Aralık).-1812

Hicaz, Vehhabilerden temizlendi ve Mekke geri alındı (23 Ocak).-1813

Sırp isyanı bastırıldı.Kara Yorgi,Avusturya’ya kaçtı (2 Ekim).-1813

Veziriazam Hurşit Ahmet Paşa görevden alındı, yerine Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (1 Nisan).-1815

Veziriazam Mehmet Emin Rauf Paşa görevden alındı, yerine Bursa Mutasarrıfı Derviş Mehmet Paşa getirildi (5 Ocak).-1818

Deriyye fethedildi (26 Eylül).-1818

Mütercim Âsım Efendi öldü (27 Kasım).-1819

Veziriazam Derviş Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Bursa ve Kocaeli Mutasarrıfı Seyyid Ali Paşa getirildi (5 Ocak).-1820

Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa isyan etti (20 Ağustos).-1820

Yunan isyanı başladı (12 Şubat).-1821

Veziriazam Seyyid Ali Paşa görevden alındı, yerine Çirmen Mutasarrıfı Benderli Ali Paşa getirildi (28 Mart).-1821

Veziriazam Benderli Ali Paşa görevden alındı, yerine sadaret Kaymakamı Hacı Salih Paşa getirildi (30 Nisan).-1821

Osmanlı-İran (Kaçar) Savaşı başladı (15 Kasım).-1821

Yunanistan, bağımsızlığını ilan etti (13 Ocak).-1822

Sakız adasında isyan çıktı (23 Mart).-1822

Veziriazam Hacı Salih Paşa görevden alındı, yerine İstanbul Boğazı Muhafızı Hamdullah Paşa getirildi (10 Kasım).-1822

Yanya Mutasarrıfı Tepedelenli Ali Paşa öldürüldü.-1822

Veziriazam Hamdullah Paşa görevden alındı, yerine Silâhtar Ali Paşa getirildi (10 Mart).-1823

Sultan Abdülmecit doğdu (25 Nisan).-1823

Veziriazam Silâhtar Ali Paşa görevden alındı, yerine Bursa ve Kocaeli Mutasarrıfı Mehmet Sait Galip Paşa getirildi (13 Aralık).-1823

İbrahim Paşa Mora valisi oldu (1 Nisan).-1824

Veziriazam Mehmet Sait Galip Paşa görevden alındı, yerine Silistre Valisi Benderli Mehmet Selim Sırrı Paşa getirildi (14 Eylül).-1824

Vidin Valisi Mehmet Reşit Paşa, Rumeli Beylerbeyi oldu (13 Kasım).-1824

Divan şairi Enderunlu Vasıf öldü.-1824

İbrahim Paşa ordusu Mora’ya çıktı (24 Şubat).-1825

Nusretiye Camii ibadete açıldı (8 Nisan).-1826

Yeniçeri Ocağı kaldırıldı (15 Haziran).-1826

İstanbul Hocapaşa’da yangın çıktı (2 Ağustos).-1826

Tarihçi Şanizade Mehmet Ataullah Efendi öldü.-1826

Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu.-1826

Osmanlı imparatorluğu ile Rusya arasında Akkerman Barışı imzalandı (7 Ekim).-1826

İlk tıp okulu açıldı (14 Mart).-1827

Osmanlı ordusu Atina’ya girdi (5 Haziran).-1827

Osmanlı ve Mısır donanmaları Navarin’de yakıldı (20 Ekim).-1827

Buharla çalışan ilk gemi satın alındı. Buharla çalıştığı için Buğu Gemisi denen bu gemiyle II.Mahmut, Rodos’a gidip gelmiştir.-1827

Osmanlı-Rus savaşı başladı (26 Nisan).-1828

Veziriazam Benderli Selim Paşa görevden alındı, yerine Kaptan-ı Derya Darendeli İzzet Mehmet Paşa getirildi (24 Ekim).-1828

Veziriazam Darendeli İzzet Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Rumeli Valisi ve İnebahtı Muhafızı Reşit Mehmet Paşa getirildi (28 Ocak).-1829

Kıyafet Nizamnamesi yayımlandı (3 Mart).-1829

Yunan Devleti kuruldu (15 Ağustos).-1829

Edirne antlaşması imzalandı (14 Eylül).-1829

Uzun Mehmet, Zonguldak’ta maden kömürünü buldu (18 Aralık).-1829

Divan şairi Keçecizade İzzet Molla öldü.-1829

Sultan Abdülaziz doğdu (8 Şubat).-1830

Yunanistan’ın bağımsızlığı onaylandı (24 Nisan).-1830

Cezayir, Fransızlar tarafından işgal edildi (5 Temmuz).-1830

Sırbistan’a özerklik verildi (29 Ağustos).-1830

Takvim-i Vekayi adıyla ilk Türkçe gazete yayımlandı (1 Kasım).-1831

Sisam adasına özerklik verildi (10 Aralık).-1832

İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu, Konya’da yapılan savaşta Osmanlı ordusunu yendi veziriazam Reşit Mehmet Paşa esir düştü (21 Aralık).-1832

Veziriazam Reşit Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Anadolu Valisi Mehmet Emin Rauf Paşa getirildi (18 Şubat).-1833

Kütahya antlaşması imzalandı (8 Nisan).-1833

Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı (8 Temmuz).-1833

İstanbul’da yangın çıktı (30 Ağustos).-1833

Mekteb-i Ulûmu Harbiye açıldı.-1834

Veziriazama, başvekil sıfatı verildi (30 Mart).-1838

Baltalimanı Antlaşması imzalandı (16 Ağustos).-1838

Nizip Savaşı (24 Haziran).-1839

II. Mahmut öldü (30 Haziran).-1839

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2