Sultan IV. Mustafa’nın Hayatı ve Dönemi

OdevTest
OdevTest
Kasım 25, 2018

Sultan IV. Mustafa’nın Hayatı ve Dönemi

Sultan 4. Mustafa kimdir? Sultan 4. Mustafa nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan dördüncü Mustafa döneminde neler yaşandı? Sultan dördüncü Mustafa nasıl öldü? Kısaca Sultan 4. Mustafa’ın hayatı…

Sultan Dördüncü Mustafa, 8 Eylül 1779 günü, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nüketseza Kadın Sultan’dır.
KISACA SULTAN IV. MUSTAFA KİMDİR? (1807 – 1808)
Sultan Dördüncü Mustafa, 8 Eylül 1779 günü, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nüketseza Kadın Sultan’dır. Annesi Nüketseza Kadın Sultan, Sultan Dördüncü Mustafa’nın iyi bir tahsil yapması için çok çaba harcadı. Ancak hırslı, kurnaz ve asabî bir insan olan Sultan Dördüncü Mustafa, eğitim ve öğrenimden çok zevk ve sefa içinde yaşamaya önem verdi.
Kabakçı Mustafa İsyanı sonunda, tahttan indirilen amcazâdesi Sultan Üçüncü Selim’in yerine, 29 Mayıs 1807 günü tahta çıktığında yirmi sekiz yaşındaydı. Sultan Dördüncü Mustafa’nın şehzadeliği boyunca,kendisine bir evlât gibi davranan Sultan Üçüncü Selim aleyhinde isyancılarla iş birliğine girmesi ve onun öldürülmesi için emir vermesi, karakteri hakkında fikir vermektedir.
Tahta çıktığında devletin merkezî otorite ve hakimiyeti gittikçe zayıflıyor, Sultan Üçüncü Selim ve Nizam-ı Cedid yandaşları yakalandıkları yerde öldürülüyordu. Sultan Dördüncü Mustafa’nın tahta çıkmasını sağlayanKabakçı Mustafa ve yandaşları devlet yönetiminde etkin rol oynuyor, kendi adamlarını önemli mevkilere getiriyorlardı.
Osmanlı Devleti, bu isyandan sonra yeniçerilere çok büyük tavizler verdi. Ancak yeniçerilerin istekleri hiçbir zaman bitmedi. Hatta Osmanlı tarihinde hiç görülmemiş bir antlaşma yapıldı. Kabakçı Mustafa isyanında baş rol oynayan yeniçeri ağalarının, kendilerini sağlama almak için yaptıkları bu antlaşmaya göre, yeniçeriler devlet işlerine karışmayacak ve Osmanlı Devleti bu isyandan dolayı Yeniçeri ocağını sorumlu tutmayacaktı.
Sultan Üçüncü Selim taraftarları, bu karışık ortam içinde Rusçuk âyânı Alemdar Mustafa Paşa’ya sığınmışlardı. Alemdar Mustafa Paşa Osmanlı-Rus savaşları sırasında büyük başarılar göstermiş ve ordu mensuplarının sempatisini kazanmıştı.
Sultan Dördüncü Mustafa hat sanatıyla uğraştı. Gayet güzel yazıları vardır. Osmanlı hanedanından Sultan Beşinci Murad’dan sonra en az padişahlık yapanlardan birisidir.
Kız çocukları: Emine Sultan

SULTAN IV. MUSTAFA DÖNEMİ VAK’ALARI

  • Ayasofya Camii”nde ilk Cuma namazının kılınması.
  • Reisülküttap Galip Efendi ile Rus Delegesi General Laşkarof arasında mütareke imzalanması.
  • Ordu’nun Edirne”den İstanbul”a, Kabakçı Mustafa”yı ve isyancıları bastırmak üzere hareketi.
  • Osmanlı-Rus anlaşması.
  • İngilizlerin İskenderiye”yi tahliyeleri.

SULTAN IV. MUSTAFA ÖZET BİLGİ

Adı : IV. Mustafa
Doğum tarihi : 8 Eylül 1779
Doğum yeri : İstanbul
Babası : I. Abdülhamit
Annesi : Ayşe Sineperver Valide Sultan
Aşiret olduğu tarih : 29 Mayıs 1807
Tahta çıktığında yaşı : 27 yaş, 9 ay
Saltanatının sonu : 28 Temmuz 1808
Tahttan ayrılma sebebi : Zorunluluk
Saltanatının süresi : 1 yıl, 2 ay
Ölüm tarihi : 16 Kasım 1808
Ölüm sebebi : Boğduruldu
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Bahçekapı, Hamidiyye Türbesi.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin Olayları

I.Abdülhamit’in oğlu IV.Mustafa tahta çıktı (29 Mayıs)-1807

IV. Mustafa ile Yeniçeri Ocağı arasında anlaşma yapıldı (3 Mayıs).-1807

Veziriazam Keçiboynuzu Ağa İbrahim Hilmi Paşa görevinden alındı ve yerine Anadolu Beylerbeyi Çelebi Mustafa Paşa getirildi (18 Haziran).-1807

Rusya ile Slobozia Barışı yapıldı (25 Ağustos).-1807

İngilizler, İskenderiye’deki kuvvetlerini geri çektiler (14 Eylül).-1807

Alemdar Mustafa Paşa,Babıâli’yi bastı.III.Selim öldürüldü. IV.Mustafa tahttan indirildi (28 Temmuz).-1808

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2