Türkiye’deki Dağlar Listesi

OdevTest
OdevTest
Aralık 3, 2018

Türkiye’deki Dağlar Listesi

Bu maddede Türkiye’deki en yüksek dağlar, deniz seviyesinden yüksekliklerine göre sıralanmışlardır.

Tablo

Dağ Rakım (metre) il Coğrafi Bölgesi
Ağrı Dağı 5137 Ağrı Doğu Anadolu Bölgesi
Cilo Dağı 4170 Hakkari Doğu Anadolu Bölgesi
Süphan Dağı 4049 Bitlis Doğu Anadolu Bölgesi
Kaçkar Dağı 3932 Rize Karadeniz Bölgesi
Erciyes Dağı 3916 Kayseri İç Anadolu Bölgesi
Küçükağrı Dağı 3896 Ağrı Doğu Anadolu Bölgesi
Kızılkaya Dağı 3767[1] Niğde İç Anadolu Bölgesi
Demirkazık Dağı 3756 Niğde İç Anadolu Bölgesi
Artos Dağı 3550 Van Doğu Anadolu Bölgesi
Mercan Dağları 3549 Erzincan Doğu Anadolu Bölgesi
Aydos Dağı 3430 Konya İç Anadolu Bölgesi
Medetsiz Dağı 3524 Adana Akdeniz Bölgesi
Kösedağ 3340 Zara Doğu Anadolu Bölgesi
Hasan Dağı 3268 Aksaray İç Anadolu Bölgesi
Kısır Dağı 3200 Kars Doğu Anadolu Bölgesi
Palandöken Dağı 3176 Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi
Berit Dağı 3054 Elbistan Akdeniz Bölgesi
Nurhak Dağı 3000 Kahramanmaraş Akdeniz Bölgesi

Bölgelere göre yüksek dağlar:

  • Kuzey Anadolu Dağları: Yıldız (Istranca) Dağları, Küre Dağları, Ilgaz Dağı, Köroğlu Dağları, Canik Dağları, Giresun Dağları, Kaçkar Dağı, Mescit Dağı, Yalnızçam Dağları, Kop Dağı, Ilgar Dağı
  • Güney Anadolu Dağları: Toros Dağları, Davraz Dağı, Sultan Dağları, Tahtalı Dağları, Bey Dağları, Geyik Dağları,
  • Batı Anadolu Dağları: Kaz dağı, Yunt Dağları, Madra Dağları, Bozdağlar, Aydın Dağları, Menteşe Dağları, Türkmen Dağı, Emir Dağı, Murat Dağı, Akdağ (Denizli), Babadağ (dağ), Honaz Dağı, Spil Dağı, Yamanlar Dağı, Uludağ, Ganos Dağı
  • İç Anadolu Dağları: Emir dağı, Elmadağ, Akdağlar, Tecer Dağları, Erciyes Dağı, Karacadağ, Karadağ (Karaman), Hasandağı, Demirkazık Dağı, Aladağlar, Tahtalı Dağları, Bolkar Dağları
  • Doğu Anadolu Dağları: Munzur Dağları, Palandöken Dağı, Bingöl Dağları, Allahuekber Dağları, Ağrı Dağı ve Küçükağrı Dağı, Tendürek Dağı, Süphan Dağı, Nemrut Dağı (Bitlis), Nemrut Dağı

Özelliklerine Göre Dağlar

Türkiye Alp-Himalaya Orojenez kuşağında yer alan dağlık bir ülkedir. Ortalama yükseltisi 1.132 m’dir. 1.500 m’nin üzerindeki dağlık alanlar geniş alan kaplar. Ülkenin 2/3’ünü kaplayan dağlar araziye dengeli dağılmıştır. Dağlar ülke topoğrafyasının engebeli olmasının temel nedenidir. Türkiye’de üç farklı şekilde oluşmuş dağlar bulunur: Kırılma (faylanma), kıvrılma ve volkanizma.

Kıvrım dağları

Kıvrım dağları iki kuşak halinde uzanır: Kuzeyde Karadeniz Dağları ve güneyde Toros Dağları. Bu dağlar Anadolu’yu, kuzey ve güneyinde Tetis Okyanusu kıyılarında çökelen tortulların kıvrılması ile oluşmuştur. Orojenik hareketler sırasında kıvrımlar arasına magma karışmıştır. Günümüzde Doğu Karadeniz Dağları’nda görülen granit kütleler bu magmanın eseridir. Kıvrım dağları yükselirken akarsular da vadilerini derine doğru gömmeye ve dağları boğaz vadilerle geçmeye başlamışlardır.

Karadeniz Dağları, sahile paralel üç sıra halinde uzanır. Birinci sırayı Küre Dağları, Canik Dağları ve Doğu Karadeniz Dağları oluşturur. İkinci sıra; batıda Bolu Dağı, Ilgaz Dağları, doğuda Yıldız Dağları, Kızıldağ, Çimen Dağları, Kop Dağları, Yalnızçam Dağları. Üçüncü sıra temsilcisi Batı Karadeniz’de yalnızca Köroğlu Dağları’dır. Çoğu dağ gurubunun zirveleri 2.000 m’yi geçer. 3,932 m ile Kaçkar Dağı ve 3,063 m ile Çakırgöl Dağı en yüksek zirvelerdir.

Toros Dağları Anadolu’yu güneyden çevreler. Teke Yarımadası’nda KD-GB doğrultulu dağlar, Antalya Körfezi doğusunda KB-GD istikametindedir. En yüksek zirve tortul kökenli kıvrım dağı olan Buzul Dağları üzerindeki Uludoruk Tepesi’nde 4.136 m’dir. Diğer yüksek dağlar şunlardır: Cilo-Sat Dağları 4.136 m, Aladağlar 3.756 m, Bolkar Dağları 3.524 m, Bey Dağları 3.086 m, Nur Dağları 2262 m. Manavgat, Göksu, Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Dicle Nehirleri Toros Dağları’nı derin ve dar vadilerle yararak denize ulaşırlar.

Tektonik dağlar

Çoğunlukla Batı Anadolu’da düşey yönlü tektonik hareketlere bağlı olarak oluşan dağlardır. Faylanmaya bağlı gerilim ve sıkışma neticesinde Ege kıyılarında horst-graben sistemi oluşmuştur. Kaz Dağları, Madra Dağı, Yunt Dağı, Spil Dağı, Bozdağlar, Aydın Dağları, Menteşe Dağları, Palandöken Dağları ve Kars-Aras Dağları bu dağlara örnektir.

Volkanik dağlar

Türkiye’de volkanik alanlar oldukça geniştir. Anadolu’nun yüksek dağı Ağrı Dağı (5137 m) ve Küçükağrı Dağı (3896 m) Tersiyer ve Kuaterner zamanlarında farklı püskürmelerin eseridir. Doğu Anadolu’daki Süphan Dağı(4058 m)Nemrut Dağı (3050 m), Tendürek Dağı (3533 m) volkanik dağlardır. İç Anadolu’daki Erciyes Dağı (3.916 m), Melendiz Dağı (3.936 m), Hasan Dağı (3.258 m), Karacadağ (2.271 m) Kuaterner püskürmeleriyle oluşan volkanik dağlarıdır. Güneydoğuda Karaca Dağ (1952 m) volkanik kökenlidir. Manisa Kula çevresinde 68 adet genç volkanik koni bulunur.

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2