2019 Yılı LGS Başvuruları Başladı- Başvuru Kılavuzu

OdevTest
OdevTest
Nisan 4, 2019

Yerel Yerleştirme

MADDE 9- (1) Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen kontenjanlara göre yapılır.

(2) Yerel Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülür.

(3) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla
*öğrencilerin ikamet adresleri, 
*okul başarı puanının üstünlüğü ve 
*okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. 

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

(4) Sınavsız öğrenci alan okullara geçişle ilgili usul ve esaslar kılavuzla belirlenir.

Ortaöğretime Geçiş Yönergesi 

Sınav Başvuru Ve Uygulama Kılavuzu

Öğrenci Başvuru Ekranı İçin TIKLAYIN

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2