III. Mehmet’in Hayatı ve Dönemi

OdevTest
OdevTest
Kasım 24, 2018

III. Mehmet’in Hayatı ve Dönemi

Sultan 3. Mehmet kimdir? Sultan üçüncü Mehmet nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan üçüncü Mehmet döneminde yaşananlar ve kısaca Sultan üçüncü Mehmed’in hayatı…

Sultan Üçüncü Mehmed, 26 Mayıs 1566’da, Manisa’da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Murad, annesi Safiye Sultan’dır. İsmini, Fatih Sultan Mehmed’e benzemesi için, büyük dedesi Kanûnî Sultan Süleyman koydu.

KISACA III. SULTAN MEHMET  KİMDİR?

Sultan Üçüncü Mehmed, 26 Mayıs 1566’da, Manisa’da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Murad, annesi Safiye Sultan’dır. İsmini, Fatih Sultan Mehmed’e benzemesi için, büyük dedesi Kanûnî Sultan Süleyman koydu. Orta boylu, kumral saçlı ve güzel yüzlüydü. İyi bir ilim tahsili yaptı ve Tâcü’t-Tevârih yazarı Hoca Sadeddin Efendi’den dersler aldı. Sultan Üçüncü Mehmed, 1583’te Manisa sancak beyliğine tayin edildi. 1595 yılının Ocak ayına kadar görev yaptığı Manisa’dan, Babasının ölüm haberi üzerine hareket ederek, 27 Ocak 1595tarihinde geldiği İstanbul’da, Osmanlı tahtına geçti.

Sultan Üçüncü Mehmed, annesini çok sever, sayar ve dinlerdi. Bundan yararlanan annesi Safiye Sultan, Osmanlı sarayında hâkimiyet kurdu. Dindar olup, tasavvufa da son derece meraklıydı. Hz. Muhammed (s.a.v)’in ismi anılınca, saygısından derhal ayağa kalkardı. Üçüncü Mehmed devri, duraklama dönemine rastlar. Sultan Üçüncü Mehmed, kolayca üzüntüye kapılır, yemekten, içmekten kesilirdi. Celâlî isyanları ve İran savaşlarının çok uzun sürmesi onu büyük üzüntü içinde bıraktı. İçkiyi sıkı bir şekilde yasaklayıp, bütün gizli meyhaneleri kapattırdı. III. Mehmed 27 Aralık 1603 târihinde vefât etmiştir.

Erkek çocukları: Birinci Ahmed, Birinci Mustafa, Selim, Mahmud

III. SULTAN MEHMED DEVRİNİN VAK’ALARI

 • Bazı Tâyinler ve Osmanlı – Avusturya Savaşları’nın Devamı
 • Osmanlı-Avusturya Savaşları’nın Devamı
  Eflâk Voyvodası Mihail’e Karşı Mâruz Kalınan Hezimet
  Avusturyalılar’ın Estergon Kalesi’ni Zaptetmesi
  Lala Mehmed Paşa’nın Vezir-i A’zam Tâyin Edilmesi
  Eğri Seferi
  Haçova Meydan Muhârebesi
  Batı Cephesi’ndeki Savaşlar
  Kanije Kalesi’nin Fethi ve Müdâfaası
  İstoni Belgrad’ın İstirdadı
 • Anadolu’da Celâlî İsyanları
  Karayazıcı İsyanı
  Celâlî Deli Hasan İsyanı
 • İstanbul’da Sipahi İsyanı

III. SULTAN MEHMED ÖZET BİLGİ

Adı : III. Mehmet
Doğum tarihi : 26 Mayıs 1566
Doğum yeri : Manisa
Babası : III. Murat
Annesi : Safiye Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 27 Ocak 1595
Tahta çıktığında yaşı : 28 yaş, 8 ay
Saltanatının sonu : 20 Aralık 1603
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 8 yıl, 11 ay
Ölüm tarihi : 20 Aralık 1603
Ölüm sebebi : Depresyon – Felç
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Ayasofya haziresi, III. Mehmet türbesi.
Valilikleri : Manisa (1583-1595)
Devri : Duraklama devri

Dönemin Olayları

Osmanlı padişahı III. Mehmet tahta çıktı (27 Ocak).-1595

Koca Sinan Paşa azledilip Ferhat Paşa ikinci kez veziriazam oldu (16 Şubat).-1595

Ferhat Paşa, Eflâk Seferi’ne çıkmak üzere İstanbul’dan hareket etti (27 Nisan).-1595

Eflâk ve Boğdan, ayrıcalıklı voyvodalık durumlarına son verilerek vilayet durumuna getirildi (14 Mayıs).-1595

Estergon Kalesi,Alman kumandan Mansfeld tarafından kuşatıldı (1 Temmuz).-1595

Cephede bulunan Veziriazam Ferhat Paşa azledilip Koca Sinan Paşa dördüncü kez sadarete getirildi (7 Temmuz).-1595

Kalugeran Savaşı (24 Ağustos).-1595

Düşmanın yakıp yıktıktan sonra terk ettiği Bükreş kenti işgal edildi (26 Ağustos).-1595

70 bin kişilik Hrıstiyan ordusu tarafından 61 gün kuşatma altında kalan Estergon Kalesi düşmana teslim edildi (2 Eylül).-1595

Eski veziriazam Ferhat Paşa idam edildi (9 Ekim).-1595

Tergoviş Savaşı (19 Ekim).-1595

Veziriazam Lala Mehmet Paşa öldü (28 Kasım).-1595

Koca Sinan Paşa, beşinci defa veziriazamlığa getirildi (1 Aralık).-1595

Veziriazam Koca Sinan Paşa öldü (3 Nisan).-1596

İkinci vezir Damat İbrahim Paşa, veziriazamlığa getirildi (4 Nisan).-1596

III. Mehmet, Eğri Seferi için İstanbul’dan hareket etti (20 Haziran).-1596

Eğri Kalesi kuşatıldı (24 Eylül).-1596

Eğri’nin fethi (12 Ekim).-1596

Haçova Meydan Savaşı (26 Ekim).-1596

Haçova Meydan Savaşı’nın kazanıldığı gün Sadrazam İbrahim Paşa azledilerek yerine Cağaloğlu Sinan Paşa getirildi.-1596

Tata-Dotis Kalesi geri alındı (11-12 Ekim).-1597

Damat İbrahim Paşa’nın yerine Hadım Hasan Paşa veziriazam oldu (3 Kasım).-1597

Yanık Kalesi, Düşman kuvvetleri tarafından zaptedildi (29 Mart).-1598

Yenicami’nin yapımına başlandı (9 Nisan).-1598

Veziriazam Hadım Hasan Paşa azledilip Yedikule zindanında idam edildi. İkinci vezir Cerrah Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (9 Nisan).-1598

Niğbolu’da uğranılan bozgun haberi İstanbul’a iletildi (30 Eylül).-1598

28 Eylül’de başlayan Avusturya’nın Budin Kalesi kuşatması kaldırıldı (3 Kasım).-1598

Veziriazam Cerrah Mehmet Paşa’nın yerine Damat İbrahim Paşa üçüncü kez sadarete getirildi (6 Ocak).-1599

Ordu komutanı Satırcı Mehmet Paşa, Belgrad’da idam edildi.-1599

Şeyhülislâm ve tarihci Hoca Sadettin Efendi öldü (2 Ekim).-1599

Asi kuvvetler tarafından ele geçirilen Urfa Kalesi kurtarıldı.-1599

XVI. Yüzyıl divan şiirinin önde gelen şairlerinden Nev’i öldü.-1599

İstanbul’da sipahi ayaklanması baş gösterdi. Gümrüklerden sorumlu ve adeta sarayın rüşvet eli olarak kabul edilen Ester Kira adlı Yahudi kadın, kocası ve çocuklarıyla birlikte linç edildi (1 Nisan).-1600

Divan edebiyatımızın ünlü şairi Bâki vefat etti (7 Nisan).-1600

Osmanlı ordusu, Kanije kuşatması için Belgrad’dan hareket etti (14 Ağustos).-1600

Bobofça Kalesi fethedildi (5 Eylül).-1600

Kanije Kalesi teslim alındı (22 Ekim).-1600

Tarihçi ve şair Gelibolulu Ali Mustafa vefat etti.-1600

Veziriazam Damat İbrahim Paşa, Belgrad’da vefat etti (10 Temmuz);yerine Yemişçi Hasan Paşa geçti (22 Temmuz).-1601

Sepetli Savaşı (12 Ağustos): Anadolu’da saltanatını ilan eden asi Karayazıcı Halim Şah kuvvetleri mağlûp edildi.-1601

Kanije Kaesi, düşman orduları tarafından kuşatıldı (9-10 Eylül).-1601

Kanije Savaşı (18 Kasım).-1601

Anadolu’daki Celâli isyanlarını önlemeye çalışan Anadolu Serdarı Sokullu Hasan Paşa, Tokat’ta öldürüldü (20 Nisan).-1602

İstolni- Belgrad Kalesi kuşatıldı (12 Temmuz); kale, 26 gün süren çatışma sonucu Türk kuvvetleri tarafından teslim alındı (6 Ağustos).-1602

Peşte’yi alıp Budin’i kuşatan Avusturya ordusu, silahlarını bırakıp geri çekildi (18 Kasım). Budin savunmasındaki başarılarından dolayı Rumeli Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa, Üçüncü vezirliğe terfi ettirildi.-1602

Bosna Beylerbeyliğine getirilen Celali reisi Deli Hasan Paşa,10.000 askeriyle birlikte Gelibolu’ya geçti(12 Nisan).-1603

III.Mehmet,büyük oğlu Şehzade Mahmut’u idam ettirdi(7 Haziran).-1603

Türk ordusu,Peşte’de bozguna uğradı.-1603

Sofyan bozgunu(29 Eylül).-1603

Veziriazam Yemişçi Ali Paşa azledildi(4 Ekim) ve daha sonra idam eildi(16 Ekim).-1603

9 yıl sürecek Osmanlı-İran Savaşı başladı.-1603

Tebriz Savaşı(21 Ekim).-1603

Erivan şehri düşman eline geçti(15 Kasım).-1603

III.Mehmet,39 yaşında öldü (20-21 Aralık).-1603

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2