logo
İngilizce Hello Test Çöz
5. Sınıf İngilizce
1.
1-5. sorularda boş bırakılan yere uygun gelen kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz.


1. David is from - - - ----. He is - - - -----
Doğru Cevap: "C" Spain / Spanish
Soru Açıklaması
2.
Maria : - - --------- -?
Brad :
Brad Mc Carty.
Doğru Cevap: "A" What is your name?
Soru Açıklaması
3.
Andrew : Where are you from?
Sarah : - - - - - - - - - - - - - -.
Doğru Cevap: "B" I’m from London
Soru Açıklaması
4.
Donna : Hi! Tim. - - - - - - - - -

Tim : Hello. I’m from Italy.

Donna : Glad to meet you.

Tim : My pleasure.
Doğru Cevap: "C" Where are you from
Soru Açıklaması
5.


I like - - - - - - - but I dislike - - - - - - -.
Doğru Cevap: "B" music / geography
Soru Açıklaması
6.
I. Nice to meet you.

II. Me, too.

III. Hello, I’m Grace.

IV. Hi, my name is Mark.

Karışık olarak verilen cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığı seçeneği işaretleyiniz.
Doğru Cevap: "A" III - IV - I - II
Soru Açıklaması
7.
Clara is from England. She speaks English, Spanish and French. At school, she loves art class most.

Verilen metinde hangi sorunun cevabı yoktur?
Doğru Cevap: "D" How many classes does she have every day?
Soru Açıklaması
8.
(I) My name is Clara. (II) At school, I love art classes. (III) I think math is diffcult. (IV) I have art on Monday and Wednesday.

Verilen metinde anlam bütünlüğünü bozan cümlenin bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.
Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması
9.


Rose can speak - - - ------.
Doğru Cevap: "C" English and German
Soru Açıklaması
10.
Where is Marc from?
Doğru Cevap: "A" He is from Spain.
Soru Açıklaması
logo
İngilizce Hello Test Çöz
5. Sınıf İngilizce
11.
Which classes does Ann like?
Doğru Cevap: "B" Art and math.
Soru Açıklaması
12.
Who doesn’t like music classes?
Doğru Cevap: "D" Liz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti5. Sınıf 1. Ünite Hello! – Konu Anlatımı


ÜNİTE 1 – HELLO!KONU ANLATIMIGREETING AND MEETING PEOPLE

Hello! – Hi! : Merhaba
What is your name? : Adın ne?
My name is ……………. : Benim adım ………………. .
How are you? : Nasılsın?
I am fine. / I am good. : İyiyim.
I am bad. / I am not good. : Kötüyüm / İyi değilim.
How old are you? : Kaç yaşındasın?
I am 10 years old. / I am 10. : On yaşındayım.
Where are you from? : Nerelisin?
I am from Turkey. : Türkiyeliyim.
Are you from Turkey? : Türkiyeli misin?
Do you speak Turkish? : Türkçe konuşur musun? (Türkçe biliyor musun?)
How many languages do you speak? : Kaç tane dil konuşuyorsun? (Kaç tane dil biliyorsun?)
I speak Turkish. : Türkçe konuşurum.
Nice to meet you: Tanıştığıma memnun oldum.
Glad to meet you: Tanıştığıma memnun oldum.CountryNationalityLanguage
TurkeyTurkishTurkish
GermanyGermanGerman
SpainSpanishSpanish
FranceFrenchFrench
ItalyItalianItalian
CanadaCanadianEnglish – French
BritainBritishEnglish
IndiaIndianHindi – English
USAAmericanEnglish
ChinaChineseChinese
JapanJapaneseJapanese
AustraliaAustralianEnglish
RussiaRussianRussian
EgyptEgyptianArabic

 


Classes: Dersler        –      Timetable: Ders Programı  • English: İngilizce  • Turkish: Türkçe  • Maths: Matematik  • Science: Fen Bilimleri  • Social Studies: Sosyal Bilgiler  • Music: Müzik  • Art: Resim  • Physical Education (P.E): Beden Eğitimi  • Information Technology (I.T): Bilişim Teknolojileri  • Drama: Drama, Tiyatro
Days Of The Week  • Monday: Pazartesi  • Tuesday: Salı  • Wednesday: Çarşamba  • Thursday: Perşembe  • Friday: Cuma  • Saturday: Cumartesi  • Sunday: Pazar
EXPRESSING LIKES AND DISLIKES  • What is your favourite class? : En sevdiğin ders nedir?  • My favourite class is English. : En sevdiğim ders İngilizce.  • Which classes do you like? : Hangi dersleri seversin?  • I like English and Art. : İngilizce ve Resim derslerini severim.
*** İngilizce’de sevilen beğenilen şeylerden bahsederken “like, love, enjoy” fiillerini kullanırız.  Sevilmeyen, beğenilmeyen şeylerden bahsederken “don’t/doesn’t like, don’t/doesn’t love, don’t/doesn’t enjoy, dislike, hate” fiillerini kullanırız.

Examples:


+like Maths.Mark likes Science.
don’t like Music.Mark doesn’t like P.E.
  • Şimdi örnek diyaloglarımız ile hem nereli olduğumuz hem de milliyetimizi yanıtlayalım.
Çeviri uygulaması

  • Where ara you from? = Sen nerelisin?  • I am from Turkey = Ben Türkiyeliyim  • What is your nationality? = Senin milliyetin nedir?  • I am Turkish = Ben Türküm
   • Where is he from? = O nerelidir?  • He is from Germany= O Almanyalıdır.  • What is his nationality? = Onun milliyeti nedir?  • He is German = O Almandır.  • Where are they from? = Onlar nerelidir?  • They are from France = Onlar Fransalıdır.  • What is their nationality? = Onların milliyeti nedir?  • They are French= Onlar Fransızdır  • Where is Emily from? = Murat nerelidir?  • Emily is from England= Emily İngilterelidir.  • What is her nationality? = Onun milliyeti nedir?  • She is English ya da Emily is English= O İngilizdir ya da Emily İngilizdir.
Dikkat! Bir bayan ismi olan Emily yerine “she” kişi zamiri kullandır. Aynı şekilde diyelim ki size bir Murat isimli bir arkadaşınız hakkında bir soru sorduğunda siz cümlede Murat yerine “he” kişi zamirini kullanabilirsiniz.

Yaşları sorarken How old ………………? kalıbını kullanırız. Oldukça basit bir kullanımı olan örneklerimizi inceleyelim.  • How old am I ? = Ben kaç yaşındayım ?  • How old are you ? = Sen kaç yaşındasın ?  • How old is he ? = O kaç yaşında ?  • How old is she ? = O kaç yaşında ?  • How old is it ? = O kaç yaşında ?  • How old are we? = Biz kaç yaşındayız ?  • How old are you? = Siz kaç yaşındasınız ?  • How old are they ? = Onlar kaç yaşındalar ?  • How old is Atakan ? = Atakan kaç yaşında?  • How old is your father ? = Senin baban kaç yaşında?  • How old is her uncle ? = Onun amcası kaç yaşında?
Yaşımızı söylerken ise kişi zamirleri ile cümleye başlayıp yaşımızı gösteren rakamı ve ardından “……years old” ifadesini kullanıyoruz.  • I am seven years old= Ben yedi yaşındayım  • You are fifteen years old= sen on beş yaşındasın  • He is sixteen years old= O, on altı yaşındadır.  • She is fourteen years old= O, on dört yaşındadır.  • It is five years old= O, beş yaşındadır.  • My brother is nine years old= Benim erkek kardeşim 9 yaşındadır.  • My dog is two years old= Benim köpeğim iki yaşındadır.
Bazen ufak bir kısaltma yapıp aşağıdaki örneklerde olduğu gibi de yaşımızı söyleyebiliriz.  • I am six years old demek yerine kısaca  • I am six diyebilir ve  • I am 6 yazabiliriz.  • She is twenty= O, yirmi yaşındadır.  • She is 20 = O, 20 yaşındadır.  • He is nineteen= O, on dokuz yaşındadır.  • He is 19 = O, 19 yaşındadır.  • You are thirteen= Sen on üç yaşındasın  • You are 13 = Sen 13 yaşındasın.
 


UA-110949892-2