logo
Doğal Sayılar Test Çöz
5. Sınıf Matematik
1.

Kürsüye çıkan koşucuların soldan sağa doğru forma numaralarının oluşturduğu dokuz basamaklı sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Altı yüz elli dört milyon altı bin yedi yüz dokuz
Soru Açıklaması
2.
876[_ _ _] 417  sayısının okunuşu “sekiz yüz yetmiş altı milyon altı yüz dokuz bin dört yüz on yedi” olduğuna [_ _ _] göre yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 609
Soru Açıklaması
3.
Okunuşu “kırk sekiz milyon doksan bin beş yüz altı” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 48 090 506
Soru Açıklaması
4.
Buna göre boş çubuklara toplam kaç tane boncuk yerleştirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" 20
Soru Açıklaması
5.
724 532 821 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 821 532 724
Soru Açıklaması
6.
15 435 152 sayısının on milyonlar basamağı ile yüz binler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
7.
[808] -[888]- [088]


Yukarıda her bir karta sayılar yazılmıştır.


Her bir kart bir bölüğü temsil ettiğine göre bu üç kartı yan yana koyarak yazılabilecek en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 888 808 088
Soru Açıklaması
8.
72 306 849 sayısının milyonlar basamağı ile onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 2 000 000 ve 40
Soru Açıklaması
9.

Verilen şekil örüntüsünün 8. adımındaki daire sayısıyla üçgen sayısının toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 24
Soru Açıklaması
10.
4 , 10 , 16 , 22 , K , L , M
Yukarıda verilen adımlar arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüsünde K, L ve M sayılarının toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 102
Soru Açıklaması
logo
Doğal Sayılar Test Çöz
5. Sınıf Matematik
11.


Verilen şekil örüntüsünün herhangi bir adımındaki kare sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" 21
Soru Açıklaması
12.
Kumbarasında 5 lira olan Nurşen, her hafta kumbarasına 3 lira eklerse 13. hafta sonunda kumbarasında kaç lira olur?
Doğru Cevap: "B" 44
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

5. Sınıf Doğal Sayılar Konu AnlatımıBu dersimizde;

  • En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okumasını ve yazmasını,

  • En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini bulmayı öğreneceğiz.

 

   

  

Çözüm: 

 Verilen değişik rakamlarla istenilen bir sayıyı oluştururken;

En büyük sayı için basamak değeri en büyük olan basamaktan başlayarak rakamları büyükten küçüğe doğru; en küçük sayı için ise küçükten büyüğe doğru yazılır. 

 

 

Çözüm: 

Çözüm: Bir doğal sayıda bir rakamın yazıldığı basamağa bakılmaksızın değerine rakamın sayı değeri denir. 

 

Çözüm:

 

 UA-110949892-2