Akın Kitap Özeti (Faruk Nafiz Çamlıbel)

OdevTest
OdevTest
Kasım 10, 2018

 AKIN KİTAP ÖZETİ – FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

 Akın Kitap Özeti (Faruk Nafiz Çamlıbel)
Kitabın Adı :Akın
Kitabın Yazarı : Faruk Nafiz Çamlıbel

Sayfa Sayısı : 80 sayfa 

Kişiler, Karakterler:

İstemi Han: Hakan. Yaşlı. Devlet ve ailesini sever.

Demir: Genç. Yiğit. Sorumludur.

Suna: İstemi Han’ın kızı. Kötülere mücadele eder.

Olay Dizisi ve Özeti:
Akın’da İslamlık öncesi dönemde Orta Asya’ da ki içdenizin kuruması olayı anlatılır. Hece ölçüsüyle şiir-piyes biçiminde yazılmış bir destandır.

Akın Kitabının Özeti : Faruk Nafiz Çamlıbel’in Akın adlı kitabı İslamiyet öncesi Türk tarihini anlatmaktadır. Türklerin Orta Asya da ki Anayurtlarında iç denizin kurumasını, şiir ve piyes biçimindeki metinler ile destansı bir şekilde anlatmaktadır. O çağda çok uzun süren kuraklıklar yaşanmış ve bu kuraklığın sona ermesi içinde göreneklere göre, İhtiyar Hakan (hükümdar) İstemi Han’ın kurban edilmesi gerekmektedir.

İstemi Han’ın hedefi ise suyu, ağacı tarlaları bol olan bereketli topraklara akınlar düzenlemek ve buralara halkını yerleştirmektir.  Gün, Batı ve Doğu beyleri İstemi Han’ın bu emrini yerine getirmek için onun yanına gelirler. Üç başbuğ, kuraklığın devam edeceğini ve İstemi Han kurban edildikten sonra kurban edilme sıralarının kendilerinde olduğunu bilirler bunu önlemek için hileye başvururlar ve istemi Han yerine onun kızı olan  Suna’nın öldürülmesi için baş bakıcıyı ikna ederler. Ancak Gün başbuğu’nun oğlu olan Demir Sunayı sevmektedir ve bu hileyi ortaya çıkarır bu haksızlığı öğrenen halk ise Üç Başbuğu öldürür. Bunların oğulları olan Bumin, Bayan ve Demir başbuğ olurlar ve  İstemi Han’ın “Akın” ülküsünü ise gerçekleştirirler.

 

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2