B Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

OdevTest
OdevTest
Kasım 20, 2018

bacı                 – kız kardeş
bağışlamak     –affetmek
bağnaz           – yobaz
bakış               – nazar
barış                – sulh
basımevi         – matbaa
basit                – yalın
baş                  – kafa
başkaldırı        – isyan
başkan            – reis
başkent           – başşehir
başvuru          – müracaat
batı                 – garp
bayağı            – adi – aşağılık
bayındır          – mamur
bayındırlık      – imar
baytar               – veteriner
bazen             – kimi
bedava           – parasız
beden             – gövde
beğeni            – zevk
belde              – şehir
belge              – vesika
bellek              – hafıza
bencil             – egoist
benlik             – kişilik
benzer            – eş
beraber           – birlikte
bereket           – bolluk
berrak             – duru
besin               – gıda
beyanat          – demeç
beyaz              – ak
beygir                         – at
beyhude         – boşuna
biçare             – zavallı
biçim              – şekil
bilakis              – tersine
bilgin              – alim
bilgisiz            – cahil
bilhassa          – özellikle
bilim               – ilim
bilgisiz            – cahil
bilinç              – şuur
bina                – yapı
birden             – ani
birdenbire      – aniden
birey               – fert
biricik              – tek
bitki                – nebat
boylam           – meridyen
bozkır             – step
bucak              – nahiye
buğu               – buhar
buhran           – bunalım
buyruk            – emir
büro                – ofis – yazıhane

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2