Eş Sesli Kelimeler Sözlüğü

OdevTest
OdevTest
Kasım 21, 2018

Eş Sesli Kelimeler

 A Harfi İle Başlayan Eş Sesli Kelimeler

 • aç : (I) Yemek yemesi gereken  (II) Açmak eylemi
 • açma : (I) Açma işi  (II) Bir tür susamsız, kalınca, yağlı çörek
 • ağız : (I) Konuşma, yeme organı  (II) Anadildeki yöresel konuşma biçimi  (III) Doğum yapmış hayvanın ilk sütü
 • ahu : (I) Ceylan  (II) Güzel kadın
 • ağ : (I) İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü  (II) Pantolonun apış arasına gelen yeri
 • ak : (I) Beyaz renk (II) Akmak eylemi
 • akar : (I) Gelir getiren mülk  (II) Bir tür eklem bacaklı canlı   (III) Sıvı, akıcı madde
 • akide : (I) İnanç  (II) Bir tür şeker
 • akrep : (I) Zehirli bir hayvan  (II) Saatin iki ibresinden küçüğü
 • al : (I) Kırmızı renk  (II) Almak eylemi
 • alay : (I) Askerî birlik  (II) Küçümseyerek eğlence konusu yapma
 • an : (I) Zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası  (II) Anmak eylemi
 • ar : (I) 100 m² değerinde yüzey ölçü birimi  (II) Utanma, utanç duyma
 • arı : (I) Temiz, saf  (II) Bal yapan böcek
 • arş : (I) Göğün en yüksek katı  (II) Askerlikte “Yürü” komutu
 • arz : (I) Sunma, üst makama bildirme  (II) Yeryüzü
 • asma : (I) Asmak işi  (II) Üzüm veren bitki türü
 • at : (I) Binme, yük çekme, taşıma vb. hizmetlerde kullanılan hayvan  (II) Atmak eylemi
 • atlas : (I) Parlak ipek kumaş  (II) Kıta ve ülkelerin haritalarını içeren kitap
 • atlet : (I) Kolsuz, askılı fanila  (II) Atletizmle uğraşan kimse

B Harfi İle Başlayan Eş Sesli Kelimeler

 • bağ : (I) Bağlamak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel vb. düğümlenebilir nesne  (II) Üzüm yetiştirilen arazi
 • bağır : (I) Göğüsün ön kısmı  (II) Bağırmak eylemi
 • bahar : (I) Mevsim adı  (II) Bir çeşit baharat
 • bar : (I) Artvin ve Erzurum yörelerinde oynanan, ağır ritimli bir halk oyunu  (II) İçkili eğlence yeri
 • basma : (I) Basmak işi  (II) Bir tür pamuklu kumaş
 • baş : (I) İnsan ve hayvanlarda vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa  (II) Çıban
 • bel : (I) İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasındaki bölüm  (II) Toprak işlemeye yarayan tarım aracı
 • ben : (I) Tendeki ufak, koyu renkli leke veya kabartı  (II) Birinci teklik kişi zamiri
 • bere : (I) Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık  (II) Hafif çürük, yara
 • bez : (I) Dokuma kumaş  (II) Bezmek işi  (III) Salgı oluşturan bir organ
 • bin : (I) Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı  (II) Binmek eylemi
 • birlik : (I) Bir olma, tek olma  (II) Askerî topluluk
 • biz : (I) Birinci çokluk şahıs zamiri  (II) Kunduracı aleti
 • boy : (I) Taban ile en yüksek nokta arasındaki uzaklık  (II) Kabile, aynı soydan gelen topluluk
 • bozuk : (I) Bozulmuş, kötü işleyen  (II) Bir çeşit perdesiz saz
 • bölük : (I) Bütünden ayrılmış kısım  (II) Askerî birlik
1 2 3 4 5 6 7
LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2