Genç Osman’ın Hayatı ve Dönemi

OdevTest
OdevTest
Kasım 24, 2018

Genç Osman’ın Hayatı ve Dönemi

Sultan 2. Osman kimdir? Sultan 2. Osman nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan Genç Osman döneminde neler yaşandı? Sultan Genç Osman neden padişahlıktan indirildi? Kısaca Sultan 2.Osman’ın hayatı…

Sultan Genç Osman, 3 Kasım 1604 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Birinci Ahmed, annesi Mahfirûz Haseki Sultandır. Mahfirûz Haseki Sultan aslen Rum’dur.

KISACA SULTAN II. OSMAN (GENÇ OSMAN) KİMDİR?

Sultan Genç Osman, 3 Kasım 1604 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Birinci Ahmed, annesi Mahfirûz Haseki Sultandır. Mahfirûz Haseki Sultan aslen Rum’dur. Sultan Genç Osman, on dört yaşında iken, amcası Sultan Birinci Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturdu. Annesi onun yetişmesi için çok titiz davrandı. Sultan Genç Osman, iyi bir terbiye ve tahsil gördü. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve İtalyanca gibi doğu ve batı dillerini klâsiklerinden tercüme yapabilecek kadar güzel öğrendi. Çok güzel bir yüzü olan Genç Osman zekî, enerjik, atılgan, cesur ve gözü pek bir padişahtı.

Sultan Genç Osman, Fatih Sultan Mehmed devrine kadar yapıldığı gibi saray dışından, Şeyhülislam Es’ad Efendi’nin ve Pertev Paşa’nın kızları ile evlendi. Yavuz Sultan Selim devrinden itibaren padişah saray dışından evlenmediği için bu davranış önemli bir değişiklik oldu.

Kendisine plânlarını uygulayacak bir sadrazam bulamadı. Tarihte eşine az rastlanır bir şekilde tahttan indirilerek, Yedikule zindanlarında boğularak şehit edilen Sultan Genç Osman, babası Sultan Birinci Ahmed’in Sultanahmed Camii’nin yanındaki türbesine defnedildi.

Tahta çıkar çıkmaz devlet erkânı içindeki üst düzey yetkilileri değiştiren, müderris ve kadıların atanma yetkilerini şeyhülislâmdan alan Sultan Genç Osman çok yenilikçi bir padişahtı.

Erkek çocukları: Ömer, Mustafa
Kız çocuğu : Zeynep Sultan

II. OSMAN (GENÇ) OSMAN DÖNEMİ VAK’ALARI
  • 1615-1618 Osmanlı-İran Savaşı
  • Lehistan İle Savaş
  • Şehzâde Mehmed’in Siyâseten Katli
  • II. Sultan Osman’ın Hotin Seferi
  • II. Sultan Osman’nın Tahtan İndirilmesi ve Hazin Âkibeti.
  • Yeniçeriler’in Ayaklanması
  • Hâile-yi Osmaniye Yâni II. Sultan Osman’ın Öldürülmesi

II. OSMAN (GENÇ) OSMAN ÖZET BİLGİ

Adı : Genç Osman
Doğum tarihi : 3 Kasım 1604
Doğum yeri : İstanbul
Babası : I. Ahmet
Annesi : Hatice Mahfirûz Sultan
Tahta çıktığı tarih : 26 Şubat 1618
Tahta çıktığında yaşı : 13 yaş, 4 ay
Saltanatının sonu : 19 Mayıs 1622
Tahttan ayrılma sebebi : I. Mustafa’nın yeniden göreve getirilmek istenmesi
Saltanatının süresi : 4 yıl, 3 ay
Ölüm tarihi : 20 Mayıs 1622
Ölüm sebebi : Boğduruldu
Öldüğü yer : İstanbul, Yedikule
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Sultanahmet, I.Ahmet türbesi.
Devri : Duraklama devri

Dönemin Olayları

II.Osman, 14 yaşında tahta çıkarıldı (26 Şubat).-1618

Sofu Mehmet Paşa görevden alınıp Hace-i Sultâni Ömer Efendi, şeyhülislâmlığa getirildi (9 Temmuz).-1618

Pül-i Şikeste bozgunu.-1618

Osmanlılarla İran arasında Serav Barış Antlaşması imzalandı (26 Eylül).-1618

Serdar-ı Ekrem Halil Paşa görevden alınarak Kara Mehmet Paşa, yeniden veziriazamlığa getirildi (18 Ocak).-1619

Kara Mehmet Paşa görevden azledilerek Kaptan-ı Derya Güzelce Ali Paşa veziriazam oldu (23 Aralık).-1619

1617 barışını ihlâl Lehistan’a karşı ilk zaferini kazanan Silistre Valisi İskender Paşa, düşmanın barış teklifini de kabul etmedi (20 Eylül).-1620

İskender Paşa’nın ikinci büyük zaferi (10 Ekim): Sekiz günlük bir geri çekilme hareketi sırasında Leh ordusu imha edildi ve düşman komutanın İstanbul’a gönderilen kesik başı, saray kapısında halka gösterildi-1620

I. Ahmet’in dokuz oğlunun ikincisi ve Genç Osman’ın küçük kardeşi Şehzade Mehmet idam edildi (12 Ocak).-1621

İstanbul Halici (24 Ocak) ve ardından 16 gün sonra İstanbul Boğazı dondu (9 Şubat).-1621

Güzelce Ali Paşa’nın ölümü üzerine, dördüncü vezir Ohrili Hüseyin Paşa, sadrazamlığa getirildi (9 Mart).-1621

II. Osman, Hotin Seferi adıyla da anılan Lehistan Seferi’ne çıkmak üzere Topkapı Sarayı’ndan Davutpaşa karargahına geçti (8 Mayıs).-1621

Hotin (Lehistan) Savaşı (3 Eylül).-1621

Hotin Barışı (6 Ekim).-1621

Hacca gitmek bahanesiyle Anadolu, Suriye ve Mısır Türkleriyle Türkmenlerinden yeni bir ordu kurup “Yeniçeri” ve “Sipahi” ocaklarını kaldırmayı düşünen Genç Osman’a karşı yeniçerilerle sipahiler ayaklandı (18 Mayıs).-1622

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2