Görevde Yükselme Nedir

OdevTest
OdevTest
Kasım 9, 2020

Görevde yükselme nasıl olur?

Görevde yükselme ve unvan değişikliği, yazılı ve sözlü sınavla yapılmaktadır. Yazılı sınavda kurum tarafından belirlenen baraj puanını aşanlar, sözlü sınava (mülakat) girmeye hak kazanırlar. Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliğinin yazılı sınavlarını Milli Eğitim Bakanlığına yada ÖSYM ‘ ye yaptırırlar.

Görevde yükselme sınavı nedir?

Görevde Yükselme Sınavı kamuda çalışan memurların bulunduğu konumdan daha yüksek mevkideki memurluklar için girdiği bir sınavdır. Bu sınav dahilinde memurların daha üst kariyer planlamalarını destek vermek amacıyla uygulanmaktadır.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına Kimler Girebilir?

Görevde Yükselme Sınavına; Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca halen Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel başvurabilecektir.

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2