Havaya Uçan At -Peyami Safa

OdevTest
OdevTest
Kasım 10, 2018

HAVAYA UÇAN AT – PEYAMİ SAFA

Havaya Uçan At, Peyami Safa, Damla Yay., İstanbul 2003, 128 s.

  1. HAVAYA UÇAN AT

KİŞİLER, KARAKTERLER:

HİNT PADİŞAHI: Görülmemiş, nadir şeylere meraklı bir padişah.

JAPON: Masalın kötü kişisi, düzenbaz.

ŞEHZADE SACİR: Hint padişahının akıllı oğlu, masalın asıl kişisi.

SULTAN: Bengal Hakanı’nın güzel kızı.

OLAY DİZİSİ, KİTAP ÖZETİ:

Olaylar, eski zamanlarda Hint padişahının ülkesinde geçer. Bu padişah fala, büyüye, görülmemiş, ilginç şeylere meraklıdır. Bu uğurda çok para harcar. Günün birinde ülkesine gelen bir Japon padişahın ilginç şeylere olan merakını öğrenince bundan yararlanmak ister ve tahtadan atının uçtuğunu, eğer kızını kendisine verirse atı nasıl uçuracağını padişaha gösterebileceğini söyler. Padişah, Japon’un teklifini kabul eder, oğlu Şehzade Sacir’i atın üstüne oturtur. Japon hileyle atı uçurur. Şehzade de atla beraber uzaklaştıkça uzaklaşır. Oğlunu bir daha göremeyeceğinden korkan padişah Japon’a oğlunu geri getirmesi için üç ay süre vererek onu zindana attırır.

Şehzade atın üstünde bilmediği diyarlara giderken atın kulağının içindeki gizli düğmeye bulur, düğmeye basar ve bir sarayın bahçesine iner. Sarayın balkonunda güzeller güzeli bir sultana rastlar, sultan şehzadeyi sarayında misafir eder, çok geçmeden birbirlerine âşık olurlar ve evlenmeye karar verirler. Her ikisi de tahta ata binerek şehzadenin ülkesine dönerler. Oğlunun dönüşüne sevinen padişah, Japon’u serbest bırakır.

Japon sultanı tahta atla kaçırır, uzak memleketlere götürür. Şehzade de derviş kılığına girerek sultanı bulmaya gider. Kaşmir’e geldiklerinde Japon, sultanı bir ağaca bağlar, yiyecek almaya gider. Kaşmir padişahı sultanı görür, sarayına götürür. Sultana âşık olur ve evlenmek isdediğini açıklayınca güzel sultan çaresizlikten kabul eder.

Düğün hazırlıkları sırasında sultan evlenmemek için deli numarası yapar. Sultanı tedavi etmek için nice hekimler çağrılır. Durumu öğrenen Sacir de hekim kılığına girerek padişahın huzuruna çıkar. Sultanın iyileşmesi için atın yakılması gerektiğini söyler. Şehrin meydanına kazanlar kurulur. Çıkan dumanlardan faydalanan Sacir, sultanı da alarak tahta ata binip memleketine döner. Sultanla şehzade evlenir, Hint padişahı da atı yaktırır.

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2