II. Selim’in Hayatı ve Dönemi

OdevTest
OdevTest
Kasım 24, 2018

II. Selim’in Hayatı ve Dönemi

Sultan ikinci Selim kimdir? 2. Sultan Selim döneminde neler yaşandı? 2. Sultan Selim nasıl bir padişahtı? Sultan ikinci Selim’in ölüm nedeni nedir? Kısaca Sultan ikinci Selim’in hayatı…

Sultan İkinci Selim, 28 Mayıs 1524’de, İstanbul’da doğdu. Babası Kanûnî Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan’dır.

KISACA II. SULTAN SELİM KİMDİR?

Sultan İkinci Selim, 28 Mayıs 1524’de, İstanbul’da doğdu. Babası Kanûnî Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan’dır.

Sultan İkinci Selim, orta boylu, açık alınlı, mavi gözlü, ince kaslı ve sarışındı. Şehzadeliğinde mükemmel bir tahsil ve terbiye ile yetiştirildi. Devlet idaresini iyice öğrenmek için de Anadolu’nun çeşitli yerlerinde sancakbeyliği yaptı. Bu sırada tahsiline devam ederek, ilim ve tecrübesini arttırdı.

Sarı Selim olarak da anılan İkinci Selim, Kütahya sancakbeyi iken babası Cihan Padişahı Kanûnî Sultan Süleyman’ın ölüm haberi üzerine İstanbul’a gelerek 30 Eylül 1566 günü kırk iki yaşında tahta geçti. Sarı Selim, daha önceki Osmanlı sultanlarına göre silik ve zayıf bir hükümdar olarak tanınır.

Babasının saltanatı sırasında diğer kardeşleri Şehzade Bayezid ve Şehzade Mustafa’nın bertaraf edilmesiyle kolayca tahta geçen Sultan İkinci Selim, adını aldığı dedesi Yavuz Sultan Selim ve Babası Kanûnî’ye göre oldukça silik bir idare sergilemiştir. Devrin büyük devlet adamları sayesinde Osmanlı Devleti ihtişamını sürdürmüş, Sokullu Mehmed Paşa gibi dirayetli ve tecrübeli vezirler hükûmeti ayakta tutmuşlardır. Sultan İkinci Selim’in kendisi hiç sefere çıkmamış ve liyakatlı olmayan Ali Paşa’nın Kaptan-ı Deryalığında İnebahtı faciası yaşanmıştır. Sekiz yıl padişahlık yaptıktan sonra 15 Aralık 1574 günü vefat etti. Ayasofya’ya defnedildi. Sultan İkinci Selim İstanbul’da ölen ilk Osmanlı padişahıdır.

Sultan İkinci Selim’in tahta çıktığı ilk yıllarda, bazı siyasî çekişmeler yaşandı. Sokullu Mehmed Paşa bu çekişmelerden galip olarak ayrıldı ve on beş yıl sadrazamlık yaptı. Sadrazamlık yaptığı bu dönemde devlet yönetimine ağırlığını koydu.

Sultan İkinci Selim, babası Kanûnî Sultan Süleyman’dan 14. 892.000 km2 olarak devraldığı devlet topraklarını, oğlu Sultan Üçüncü Murad’a 15.162.000 km2 olarak bırakmıştır.

Erkek çocukları: Üçüncü Murad, Abdullah, Osman, Mustafa, Süleyman, Mehmed, Cihangir.
Kız çocukları: Fatma Sultan, Sah Sultan, Gevherhan Sultan, Esma Sultan.

II. SELİM DEVRİNİN VAK’ALARI

  • Elçilerin Tebrike Gelişi ve Bazı Tâyin ve Aziller
  • Basra ve Yemen İsyanları
  • Sumatra Adası’ndaki Açe’ye ve Endülüs Müslümanları’na Yardım
  • Süveyş Kanalı Projesi ve Ejderhan Seferi veya Don-Volga Nehirlerini Birleştirme Teşebbüs
  • Kıbrıs’ın Fethi ve İnebahtı Hezimeti
  • Kılıç Ali Paşa’nın Akdeniz’deki Faaliyetleri ve Tunus’un Fethi
  • II. Sultan Selim Devri’nde Batı Cephesi

2. Selim, Sarı Selim olarak anılan 28 Mayıs 1524 yılında Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın oğlu olarak dünyaya gelmiş, 90. İslam halifesi ve 11. Osmanlı padişahıdır.

2. Selim’in çocukluğu ve tahta çıkışı

Çocukluğu İstanbul’daki Eski Saray’da geçen 2. Selim, 27 Haziran 1530 yılında Şehzade Mehmed ve Mustafa ile birlikte At Meydanı’nda görkemli bir törenle sünnet edilmiştir. 16 yaşına kadar saray eğitimi almış, daha sonra 1542 yılında Konya Sancak beyi olarak atanmıştır. 1544 yılından 1558 yılına kadar Manisa Sancak beyi olarak görev yapmıştır. Manisa’daki görevinde av partileri ve eğlence düşkünü olarak tanınmıştır. 1558 yılında Konya Sancak beyliğine atanarak, 1562 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. Babası hayatta iken, 1553 yılından sonra kardeşleri ile taht kavgalarına başlamıştır. Şehzadelerden Mustafa, Murad, Mahmud, Mehmed, Cihangir ve Abdullah Kanuni’nin sağlığında hayatlarını kaybetmişlerdir. Hürrem Sultan ise, tahta Selim ya da Beyazıd’ın geçmesini istemekteydi. Hürrem Sultan’ın 1558 yılında ölmesiyle, iki kardeş kavganın şiddetini arttırarak, 1559 yılında Konya yakınlarında muharebeye başladılar. Sağduyusu ve sabrı ile babasını arkasına alan Selim, bu savaştan galip olarak ayrıldı. Beyazıd’ın sığınmış olduğu Safavi devleti tarafından öldürülmesiyle, Kanuni’nin tek veliahtı kalan Şehzade Selim, 1562 yılında Kütahya Sancak beyliğine atanmıştır. Kanuni’nin 1566 yılındaki Avusturya seferine katılmayan Selim, av yaparken 7 Eylül’de babasının Zigetvar kuşatmasında öldüğünü Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın mektubuyla öğrenmiştir. Herkesten gizlenen bu ölüm haberi üzerine, lalaları yanına alarak İstanbul’a doğru yola çıkmıştır. 30 Eylül’de Bostancıbaşı Davut Ağa Sultan tarafından saltanat kayığı ile Topkapı’ya götürülmüştür. 2. Selim’in padişahlığı Tophane ve Tersaneden atılan toplarla halka ilan edilmiştir. Tahta çıktıktan hemen sonra babasının cenazesini ve orduyu karşılamak üzere Belgrat’a doğru yola çıktı. Belgrat’taki cenaze namazından sonra, babasının naaşını İstanbul’a gönderip, orduyla birlikte Aralık ayında İstanbul’a vardı. Osmanlı tarihinin sefere çıkmayan ve devletle ilgilenmeyen ilk padişahı olan 2. Selim, yönetimi sadrazam Sokollu Mehmed Paşa’ya bırakmıştır.

2. Selim’in saltanatı ve yapılan savaşlar

Sakız adasının fethi: Babasının ölümünden sonra,1566 yılında Sokollu komutasındaki ordu, Ceneviz ve Venediklilerden Sakız adasını alarak, boğazların güvenliği sağlanmıştır.

Bobokça Kalesinin fethi: Babasının cenazesi karşılanırken, Özdemiroğlu Osman Paşa komutasındaki ordu, Drava üzerinde bulunan kaleyi fethetmiştir.

Yemen’in fethedilmesi: Osmanlı egemenliğinde olan Yemen’de 1567 yılındaki isyandan sonra, birliği yeniden sağlamak için, Özdemiroğlu Osman Paşa ve Şam Beylerbeyi Lala Mustafa Paşa 1568 yılında sefere çıkmışlardır. Taiz ve Kahire kaleleri, Aden ve Sana yeniden Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Avusturya ile barış imzalanması: Kanuni zamanında imzalanan barış anlaşması 1562 yılında bozulmuştur. 17 Şubat 1568 yılında Edirne Antlaşması imzalanarak, Avusturya ile barış tekrar sağlanmıştır.

Açe seferi: Sumatra adasının kuzeybatısında yer alan Açe Sultanlığı, Portekizlilerin hedefi haline gelip bunaldığından, Kanuni’den yardım için İstanbul’a bir heyet göndermiştir. Babasının ölüm haberi üzerine, 2. Selim gereken yardımı yapma sözü vermiştir. 1569 yılında Osmanlı donanması Açe’ye doğru sefere çıkmış ve Açe Sultanlığını ülke topraklarına katmıştır.

Aden ve Kahire Kalesinin fethi: 1569 Sumatra seferi sırasında, Sokollu Mehmet Paşa tarafından Aden, Piyale Paşa komutasındaki ordu tarafından Kahire Kalesi alınmıştır.

Don-Volga Kanal Projesi: Kuzey bölgesinde ortaya çıkan Rus tehdidi sebebiyle, Sokollu Mehmed Paşa Volga ve Don ırmaklarını bir kanalla birleştirip, Karadeniz ve Hazar’ı bağlayarak, Rusların güneye ilerlemesine engel olmak, ipek yolunu canlandırmak istenmiş fakat kış olması sebebiyle bunda başarı sağlanamamıştır.

Astrahan seferi: Ruslarla Astrahanın alınması için yapılan savaş başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Kırım hanlığının Moskova seferleri: Kırım hanı Devlet Giray Han tarafından iki kez Rus tehdidi bertaraf edilmek istense de, bunda başarı sağlanamamıştır. Bu aşamadan sonra Rus fetihleri kabul edilmiş ve bir devletin oluşumu meydana getirilmiştir.

Kevkeban Kalesi’nin fethi: Behram Paşa komutasındaki ordu 1570 yılında Kevkeban Kalesi’ni almış, Yemen’le barış yapılmıştır.

Dalmaçya’nın fethi: Sokollu Mehmed Paşa komutasındaki ordu 1571 yılında Kıbrıs’ı fethederken Dalmaçya’yı da fethetmiştir.

Kıbrıs’ın fethi: Kanuni zamanında Osmanlı gölü haline gelen Akdeniz’de, Venediklilerin son sığınma yeri olan Kıbrıs, 1571 yılında fethedilmiştir.

İnebahtı savaşı: Kıbrıs’ın fethi, Avrupalıların Kutsal İttifak oluşturmasına sebep olmuştur. Haçlı donanmasına karşı yenilgiye uğrayan Osmanlı donanması, bu savaşta ilk kez yakılmış oldu. Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa Venedik elçisine, ” Biz Kıbrıs’ı almakla sizin kolunuzu kopardık, siz donanmamızı yakmakla, sakalımızı tıraş ettiniz. Kopan kol yerine gelmez, Tıraş edilen sakal daha gür çıkar.” demiştir. Bu muharebenin başarılı olan denizcisi Uluç Ali Paşa, kaptan-ı deryalığa getirilerek, yeni bir donanma yapıldı. 1572 yılında Akdeniz’e açılan donanma sebebiyle, Venedik barış istemiştir. 1573 yılında barış imzalanmış ve Osmanlılara savaş tazminatı ödemesi kararlaştırılmıştır.

Tunus seferi: 1574 yılında yapılan Tunus seferini Uluç Ali Paşa yönetmiş ve kenti fethetmiştir. O yıl Tunus Eyaleti kurulmuştur.

2. Selim’in yaptırdığı eserler ve yapısı

Selimi mahlasıyla şiirler yazmış olan 2. Selim’in divanı da bulunmaktadır. Nurbanu Sultana yazdığı şiirler, divan edebiyatındaki en güzel eserler arasında sayılır. İmarcı bir padişah olan 2. Selim, Mekke-i mükerremenin su yollarının tamir edilmesini, Aziz Efendi tekkesi, Mescid-i Haram’ın memer kubbelerinin yapımı, Navarin Limanını gören kule ve Lefkoşe Selimiye Camii yaptırdığı hayratlar arasındadır. Ayasofya Camiini yeniden onarmış, Mimar Sinan’ Selimiye Camisini inşa ettirmiştir. 2. Selim 8 yıl saltanatta kalarak, 15 Aralık 1574 yılında vefat etmiştir. Büyük oğlu III. Murad 22 Aralık 1574 yılında tahta geçmiştir.

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2