MEB-Şef ve Memur Kadroları Sınavı Konuları ve Soru Dağılımı

OdevTest
OdevTest
Kasım 1, 2018

SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
Sınavda; Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme
Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre konular ile puan
ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir.

Adaylara eşit puan ağırlıklı toplam 100 adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) soru sorulacaktır.
Sorular aşağıda belirtilen konulardan hazırlanacaktır.

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2