Memduh Şevket Esendal

OdevTest
OdevTest
Kasım 28, 2018

Memduh Şevket Esendal

Hikâye ve roman yazarı. Çorlu’da doğdu. Mahalle mekte­binde, Fevziye Rüştıyesı’nde, Edirne Idâdîsi’nde okudu. Re­ji idaresinde (Tekel’de) çalıştı. Elçi olarak Azerbaycan’a(Ba-kü’ye) gitti (1920-1924). Gazetectlikve Galatasaray ile Kaba­taş liselerinde öğretmenlik yaptı, iran, Afganistan ve Sov­yetler Birliği’nde büyükelçilik görevlerinde bulundu (1926-1938). 1941 ile 1945 yılları arasında CHP’nin genel sekreter­liğini yaptı. Ankara’da Öldü.
İlk yazıları İrtikâ ve Musavver Fen ve Edeb dergilerinde yayımlandı. Sonra Meslek, İstanbul, Sanat ve Edebiyat ga­zetesi, Seçilmiş Hikâyeler ve Türk Dili dergilerinde, Ulus gazetesinin pazar İlâvelerinde M.Ş., M.Ş.E., Mustafa Memduh, Mustafa Yalınkat, M. Oğulcuk, İstemenoğlu takma ad­larıyla hikâyeler neşretti. Hikâyelerini konuşur gibi sâde, samimî bir dil ile yazar. Küçük hikâye türünün ustalarından-dır. Konularını günlük hayattan alır. Olayları ayrıntısız olarak anlatır. Kahramanları umumiyetle çalışkan, yurtsever ve olumlu kimselerdir. Ailenin toplumun temeli olduğuna ina­nır ve eserlerinde savunur.

Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında Memduh Şevket Esendal, klasik olay hikâyelerinden farklı olarak yaşamdan kesitler sunan durum hikâyelerine yönelmiş ve bu türün başarılı örneklerini vermiştir. Pazarlık adlı hikâyesinde yazar, günlük yaşam içinde bir kişinin tanık olduğu olayı abartarak anlatmasını ve etraftaki diğer kişilerle bu olay üzerine ilginç bir pazarlığa girmesini konu edinmiştir. Yazar diyaloglara sıklıkla yer verdiği bu hikâyede günlük konuşma dilinin özelliklerini ustalıkla yansıtmıştır.

Roman:

 • Ayaşlı ve Kiracıları (1934-1957)
 • Vassaf Bey (1983, ölümünden sonra)
 • Miras

Öykü

 • Bir Kucak Çiçek
 • Bizim Nesibe
 • Gödeli Mehmet
 • Güllüce Bağları Yolunda
 • Hava Parası
 • İhtiyar Çilingir
 • Kelepir
 • Mendil Altında
 • Otlakçı
 • Sahan Külbastısı
 • Veysel Çavuş
 • Gönül Kaçanı Kovalar
 • Mutlu Bir Son
 • Hikayeler 1. Kitap (1946, Otlakçı adıyla 1958)
 • Hikayeler 2. Kitap (1946 Mendil Altında adıyla 1958)
 • Temiz Sevgiler (iki cilt, ölümünden sonra 1983)
 • Veysel Çavuş (1984, ölümünden sonra)
 • Bir Küçük Çiçek (1984, ölümünden sonra)
 • İhtiyar Çilingir (1984, ölümünden sonra)
 • Bütün eserleri 9 cilt olarak 1983-1984’te yayınlandı

Hatıra

 • Tahran Anıları ve Düşsel Yazılar

Mektup

 • Kızıma Mektuplar
 • Oğullarıma Mektuplar
LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2