N-O-Ö Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

OdevTest
OdevTest
Kasım 20, 2018

N Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

nadir – ender
nakil – atama – taşıma
nakit – para – akça
nakliyeci – taşımacı
namzet – aday
nasihat – öğüt
nebat – bitki
neden – sebep
nefes – soluk
nehir – ırmak
nem – rutubet
nesil – kuşak
nesir – düzyazı
neşe – sevinç
netice – sonuç
nispet – oran
nitelik – kalite
noksan – eksik
numune – örnek
nutuk – söylev

1 2 3
LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2