Şube Müdürlüğü Sınavı Konular ve Soru Dağılımı

OdevTest
OdevTest
Kasım 1, 2018

Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer
Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre, konu
başlıkları ile ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir.

Adaylara toplam 60 adet (5) şıklı çoktan seçmeli
sorulardan oluşan bir test uygulanır. 100 Puan üzerinden değerlendirilir.

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2