Sultan I. Abdülhamit’in Hayatı ve Dönemi

OdevTest
OdevTest
Kasım 25, 2018

Sultan I. Abdülhamit’in Hayatı ve Dönemi

Sultan 1. Abdülhamit kimdir? Sultan 1. Abdülhamit nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan birinci Abdülhamit döneminde neler yaşandı? Sultan birinci Abdülhamit nasıl öldü? Kısaca Sultan 1. Abdülhamit’in hayatı…

Sultan Birinci Abdülhamid, 20 Mart 1725 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Babası Üçüncü Ahmed, annesi Rabia Şermi Sultan’dır.
KISACA SULTAN I. ABDÜLHAMİD KİMDİR? (1774 – 1789)
Sultan Birinci Abdülhamid, 20 Mart 1725 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Babası Üçüncü Ahmed, annesi Rabia Şermi Sultan’dır. Annesi ona kuvvetli bir tahsil yaptırdı. Zamanındaki mevcut tarihlerin hepsini gözden geçirdi. Hat sanatı ile de meşgul oldu. Merhametli, nazik ve saf bir insan olarak tanınıyordu. Saltanatı süresince birçok ıslahat ve imar hareketlerinde bulundu. Devlet işleriyle daima yakından ilgilendi. Her sorun hakkında fikir ve görüşlerini vezirlerine bildirirdi. Yetenekli vezirler atamaya çalıştı. Halka karşı daima şefkatli ve ılımlı davrandı.
Sultan Birinci Abdülhamid henüz tahta geçmişti ki, kendisinden cülûs bahşişi istendiğini duydu. Kaşlarını çatıp sertleşen Sultan Birinci Abdülhamid şöyle dedi: “Hazinede bahşiş yoktur, bundan böyle cülus bahşişi verilmeye! Asker evlâtlarımıza fermanımız duyurula!”. Askerler bir parça söylendilerse de, işi daha fazla ileriye götürmeden dağıldılar.
Sultan Birinci Abdülhamid, siyasî ve askerî ıslahatlara girişti. Avrupaî tarzda mektepler açtı. Yeniçeri ocağına ve donanmaya yeni bir çehre kazandırmaya çalıştı. Sürat Topçuları Ocağı’nı kurdurdu, Yeniçerilerin sayımını yaptırdı ve gereksiz yere fazla para alanları tespit ettirdi. Bu faaliyetleri yürüten Sadrazam Halil Hamid Paşa, menfaatleri bozulanlar tarafından padişaha şikâyet edildi. Halil Hamid Paşa, yaptığı tüm olumlu çalışmalara rağmen, bu konuda yanıltılan Sultan Birinci Abdülhamid’in emriyle idam edildi.
Sultan Birinci Abdülhamid, bütün başarısızlıklara rağmen Osmanlı padişahları arasında iyi niyeti ve gayreti ile anıldı. 1782 yılı yazında İstanbul’da çıkan yangında itfaiye işlerini bizzat kendisi yürütmesi sonucu halkın sevgi ve takdirini de kazanmıştı.
Dindarlığı ve iyiliği sebebiyle halkın “velî” olarak gördüğü Sultan Birinci Abdülhamid, on beş yıl iki ay on yedi gün süren saltanattan sonra, 1789 yılı Nisan ayında 64 yaşında vefat etti. Cenazesi Bahçekapı’da kendi yaptırdığı türbesine defnedildi.
Erkek Çocukları : Dördüncü Mustafa, İkinci Mahmud, Murad, Nusret, Mehmed, Ahmed, Süleyman.
Kız Çocukları : Esma, Emine, Rabia, Saliha, Alimşah, Dürrüşehvar, Fatma, Melikşah, Hibetullah Zekiye.

SULTAN I. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ VAK’ALARI

  • Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)
  • Kırım Sorunu
  • Aynalıkavak Tenkihnamesi (Düzeltmesi) (1779)
  • Osmanlı – Rus ve Avusturya Savaşları (1787-1792)

SULTAN I. ABDÜLHAMİD KISA BİLGİLER

Adı : I. Abdulhamit
Doğum tarihi : 20 Mart 1725
Doğum yeri : İstanbul
Babası : III. Ahmet
Annesi : Rabia Şermi Sultan
Tahta çıktığı tarih : 21 Ocak 1774
Tahta çıktığında yaşı : 48 yaş, 10 ay
Saltanatının sonu : 7 Nisan 1789
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 15 yıl, 3 ay
Ölüm tarihi : 7 Nisan 1789
Ölüm sebebi : Felç
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Bahçekapı.
Devri : Gerileme devri

Dönemin Olayları

Abdülhamit 49 yaşında tahta çıktı (21 Ocak).-1774

Rusya ile Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı (21 Temmuz).-1774

Muhsinzade Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine (4 Ağustos) Sadaret Kaymakamı İzzet Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (10 Ağustos).-1774

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa, 11 aylık sadaretten sonra görevden alındı; yerine Derviş Mehmet Paşa getirildi (6 Temmuz).-1775

Devlet Giray, Kırım Hanı seçildi.-1775

Bir İspanyol donanması, Cezayir’e hücum edip karaya asker çıkardı; fakat Cezayir dilaverleri tarafından İspanyollar yenilgiye uğratıldı.-1775

Luigi Mayer İstanbul’a geldi.-1775

Fransız General Baron de Tott, Fransa’ya döndü (Mart)-1776

İran’a savaş ilan edildi (2 Mayıs).-1776

Mısır’da asi Zahir Ömer, Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra yakalanıp öldürüldü.-1776

Valilerin maiyetinde bulunan ve türlü yolsuzlukları, çapulculukları, eşkıyalıkları görülen leventlerin ocaklarının kapatılması için bir ferman çıkarıldı.-1776

İstanbul Bahçekapı’da l.Abdülhamit hayratının yapımına başlandı (şimdiki 4. Vakıf Han’ın yerinde).-1776

Derviş Mehmet Paşa’nın azli üzerine Darendeli Cebecizade Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (5 Ocak).-1777

İran ordusuna karşı Sine Zaferi kazanıldı (5 Mayıs).-1777

Tımarlı (topraklı) Süvari hakkında ayrıntılı bir yasa çıkarıldı (Eylül).-1777

Ruslar,tamamen bağımsız bir devlet olan Kırım’ın iç işlerine karışmaya başladı.Şahin Giray,Kırım Hanlığı’na getirildi.-1777

Osmanlı hükümeti bir toplantı yaparak, Rusların,anlaşmaya aykırı olarak Kırım’daki faaliyetlerini görüştü (Ocak).-1778

Şahin Giray, Rusya’ya güvenerek Kırım’da hanlığını ilan etti.Rusya,Şahin Giray’ı koruma amacıyla Kırım’a asker soktu;bunun üzerine Selim Giray,Kırım’dan firar etti.Öyle ki Rusya,bu sebeple Osmanlılarla savaşmayı bile göze alabileceğini resmen açıkladı.-1778

Hacı Ali paşa,Kırım seraskerliğine atandı(Ağustos).-1778

I.Abdülhamit; Çerkez, Abaza ve diğer dağlı halklara bir ferman göndererek Rusların,memleketlerini istila edeceklerini bildirdi.-1778

Polonya’nın bölüşümü sonrası,toprakları ellerinden giden Polonyalılar,perişan bir halde Türkiye’ye iltica ettiler.Bu olay,Osmanlı hükümeti tarafından protesto edildi.-1778

I. Abdülhamit’in annesi Rabia Sultan adına yaptırttığı Beylerbeyi Camii ibadete açıldı (15 Ağustos).-1778

Osmanlılarla Ruslar arasında İstanbul’da Aynalıkavak Tenkihnamesi imzalandı (21 Mart).-1779

Sadrazam Kalafat Mehmet Paşa azledildi;yerine Seyit Mehmet Paşa atandı (21 Ağustos).-1779

I. Abdülhamit’in oğlu Şehzade Mustafa dünyaya geldi (8 Eylül).-1779

I. Abdülhamit’in hayır eseri olarak Emirgan Camii’nin yapımına başlandı.-1779

Osmanlı Devleti’ni paylaşmak üzere Rusya-Avusturya arasında anlaşma sağlandı.-1780

Rusların Silistre eyalet merkezinde konsoloslok açmalarına izin verildi.-1780

Divan edebiyatının ünlü kadın şairi Fıtnat Hanım öldü.-1780

Seyyit Mehmet Paşa’nın ölümü üzerine Erzurum valisi İzzet Mehmet Paşa, ikinci kez veziriazam olarak atandı.-1781

Emirgan Camii, ibadete açıldı.-1781

İstanbul Cibali’de çıkan ve gittikçe yayılan yangında 50 saat içinde 20 bin ev yandı (21-22 Ağustos).-1782

İzzet Mehmet Paşa azledildi, yerine Rumeli Beylerbeyi Hacı Yeğen Mehmet Paşa getirildi (25 Ağustos).-1782

Osmanlı-İspanyol antlaşması imzalandı (14 Eylül).-1782

Yeğen Mehmet Paşa’nın yerine Halil Hamit Paşa veziriazam oldu. Cezzar Ahmet Paşa, Bosna valiliğine atandı (31 Aralık).-1782

Alman ressam ve mimar Anton Ignaz Melling, İstanbul’a geldi.-1782

Rus çariçesi, Kırım’ın bağımsızlığının kaldırılması ve Kırım’ın bir Rus ülkesi olduğu konusunda bir beyanname yayımladı.-1783

Ruslar Kırım’ı işgal edip ilhakını açıkladılar (Nisan).-1783

18.yüzyıl Osmanlı Devlet adamı ve yazar Ahmet Resmi Efendi, İstanbul’da öldü (31 Ağustos).-1783

Hekimbaşı Abdülaziz Efendi öldü (Eylül).-1783

Kırım’da Osmanlı hükümdarı adına okunan hutbe kaldırıldı (Aralık).-1783

Gürcistan’da Tiflis Hanı Ergeli Han, Rus himayesine girdi; böylece Rusya’nın burayı istilasına doğru yeni bir adım atıldı.-1783

Jean Baptiste Hilaire İstanbul’a geldi.-1783

Osmanlı hükümeti, Kırım’ın Ruslar tarafından işgalini resmen kabul ettiğini içeren bir belgeyi Rus elçisine verdi 89 Ocak).-1784

Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa tarafından İstanbul Kasımpaşa’da Kalyoncular Kışlası yapıldı.-1784

Yeğen Mehmet Paşa, Mısır valiliğine atandı (Aralık).-1784

Sadrazam Halil Hamit Paşa’nın azli sonrası Şahin Ali Paşa veziriazam oldu (31 Mart).Daha sonra Halil Hamit Paşa, sürgün edildiği Bozcaada’da idam edildi.-1785

I. Abdülhamit’in oğlu Mahmut (II. Mahmut) dünyaya geldi (20 Temmuz).-1785

Şahin Ali Paşa görevden alındı. Mora Valisi Koca Yusuf Paşa veziriazamlığa getirildi (24 Ocak).-1786

Ruslarında muvafakatı ile Kırım Hanı Şahin Giray’ın Türkiye’ye iltica talebi kabul edildi. Daha sonra Rodos’a sürgün olarak gönderilen Şahin Giray, devlet haini sıfatıyla idam edildi.-1786

Osmanlılarla İsveç arasında İstanbul Beykoz Kasrı’nda dostluk anlaşması imzalandı (11 Temmuz).-1787

Rusya’ya savaş ilan edildi (13 Ağustos).-1787

Rusya’nın müttefiki olan Avusturya, Osmanlılara savaş ilan etti.-1787

Sınır boyundaki Özi Muhafızı İsmail Paşa, Rusların elindeki Kılburun Kalesi’ni ele geçirmek için nehrin öte yakasına geçirdiği 6 bin kişilik Osmanlı kuvveti, Ruslar tarafından pusuya düşürülerek tamamen şehit edildi. Bu olay, yurdun her yerinde derin üzüntüye sebep oldu.-1787

İsveç, Rusya’ya savaş ilan etti (9 Şubat).-1788

Akpalanka savaşı (25 Ağustos).-1788

Muhadiye Savaşı (30 Ağustos).-1788

Avusturya’ya karşı Şebeş zaferi kazanıldı; İmparator II. Joseph esaretten güçlükle kurtuldu(21 Eylül).-1788

Yaş ve Hotin kaleleri Ruslar tarafından ele geçirildi.-1788

Osmanlı donanması Özi Kalesi önünde yakıldı ve kale Ruslar tarafından kuşatıldıktan sonra ele geçirildi (17 Aralık).-1788

Özi felaketini öğrenen I. Abdülhamit, üzüntüden felç geçirdi ve birkaç gün sonra 65 yaşında vefat etti. Bahçekapı’da kendi yaptırdığı türbesine defnedildi (7 Nisan).-1789

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2