Sultan II. Mustafa’nın Hayatı ve Dönemi

OdevTest
OdevTest
Kasım 25, 2018

Sultan II. Mustafa’nın Hayatı ve Dönemi

Sultan 2. Mustafa kimdir? Sultan 2. Mustafa nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan ikinci Mustafa döneminde neler yaşandı? Sultan ikinci Mustafa nasıl öldü? Kısaca Sultan 2. Mustafa’ın hayatı…

Sultan İkinci Mustafa, 6 Şubat 1664 günü, İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Sultan Dördüncü Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan’dır. Annesi Girit asıllıdır.
KISACA SULTAN II. MUSTAFA KİMDİR? (1695 – 1703)

Sultan İkinci Mustafa, 6 Şubat 1664 günü, İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Sultan Dördüncü Mehmed, annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan’dır. Annesi Girit asıllıdır. Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Tahta geçtiğinin üçüncü günü yapacağı işleri anlatan bir hatt-ı hümâyûn yayınladı. Yazısında: “Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir” diyordu.Yine vezirlerinden birine yazmış olduğu yazı şöyledir: “Bana ağırlık ve hazine lâzım değil. Yerine göre kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna harcarım. Sıkıntının her çeşidine sabrederim. Milletime hizmet tamam olmadıkça, seferden dönmem. Elbette sefere bizzat kendim giderim”.

Erkek çocukları: Birinci Mahmud, Üçüncü Osman, Üçüncü Ahmed, Küçük Ahmed, Hüseyin, Selim, Mehmed, Murad, Osman
Kız çocukları: Ümmügülsüm, Ayşe, Emetullah, Emine, Rukiye, Safiye, Zahide, Atike, Fatma, Zeyneb, Zahide.

SULTAN 2. MUSTAFA DÖNEMİ VAK’ALARI

  • Avusturya savaşları devam etmiş ve Zenta Savaşı’nda ağır bir yenilgi alınmıştır.
  • Osmanlının anlaşma isteği üzerine Kutsal İttifak devletleriyle Karlofça Antlaşması imzalanmıştır. (1699)
  • Kutsal İttifak üyesi olan Rusya ile daha sonra İstanbul Antlaşması imzalanmıştır.
  • Edirne Olayı meydana gelmiştir.

SULTAN 2. MUSTAFA ÖZET BİLGİ

Adı : II. Mustafa
Doğum tarihi : 3 Haziran 1664
Doğum yeri : Edirne
Babası : IV. Mehmet
Annesi : Rabia Gülnûş Emetullah Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 6 Şubat 1695
Tahta çıktığında yaşı : 30 yaş, 8 ay
Saltanatının sonu : 22 Ağustos 1703
Tahttan ayrılma sebebi : Zorunlu olarak uzaklaştırıldı
Saltanatının süresi : 8 yıl, 7 ay
Ölüm tarihi : 29 Aralık 1703
Ölüm sebebi : İstiska-prostat(?)
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Yenicami, Hatice Turhan Valide Sultan türbesinde.
Devri : Gerileme devri

Dönemin Olayları

IV. Mehmet’in büyük oğlu II. Mustafa, 31 yaşında tahta çıktı (6 Şubat).-1695

Kaptan-ı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa, Sakız adasını Venediklilerden Koyunadaları Savaşı’yla geri aldı (18 Şubat).-1695

Veziriazam Sürmeli Ali Paşa görevden alındı; yerine Elmas Mehmet Paşa atandı (2 Mayıs).-1695

II. Mustafa, Macaristan’ı geri almak için Avusturya seferine çıktı (30 Haziran).-1695

Lippa Kalesi fethedildi (9 Eylül).-1695

Osmanlı donanması, Midilli açıklarında Venediklilere karşı Zeytinburnu zaferini kazandı (18 Eylül).-1695

Lugos Savaşı (22 Eylül).-1695

Azak Kalesi, 95 gün süren düşman kuşatması sonrası kurtarıldı (13 Ekim).-1695

II. Mustafa’nın büyük oğlu Şehzade Mahmut dünyaya geldi (2 Ağustos).-1696

Azak Kalesi düşmana teslim edildi (6 Ağustos).-1696

Ulaş (Olasch)zaferi (27 Ağustos).-1696

Bozcaada Deniz Savaşı (5 Temmuz).-1697

Sadrazam Elmas Mehmet Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu, Zenta’da (Sente) bozguna uğradı (11 Eylül).-1697

Zenta Savaşı’nda şehit olan Veziriazam Elmas Mehmet Paşa’nın yerine Amcazade Hüseyin Paşa getirildi (18 Eylül).-1697

Hattat Hafız Osman öldü.-1698

İngiltere ve Hollanda’nın arabuluculuğunda, Avrupa’da savaşan devletler arasında barış anlaşması yapılması, savaşan beş devletin (Osmanlı, Avusturya, Venedik, Lehistan, Rusya) delegelerinin Macaristan’ın Karlofça kasabasında toplanması uygun görüldü. Bu toplantıya katılmak için Osmanlı delegeleri Belgrad’dan Karlofça’ya hareket etti (20 Ekim).-1698

II. Mustafa’nın ikinci oğlu Şehzade Osman dünyaya geldi (2 Ocak).-1699

Karlofça Antlaşması imzalandı (26 Ocak).-1699

Karlofça Antlaşması’nın imzalanması üzerine II. Mustafa; Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rus elçilerini kabul etmek üzere Edirne’den İstanbul’a geldi (10 Eylül).-1699

Fransız ressam Jean-Baptiste Van Mour, elçilik görevlisi olarak İstanbul’a geldi.-1699

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında İstanbul Barış Antlaşması imzalandı (14 Temmuz).-1700

En büyük Türk denizcilerinden Mezomorto Hüseyin Paşa öldü (21 Temmuz).-1701

İstanbul Bedesten’de çıkan yangında, Sipahiler Çarşısı, Bitpazarı ve Mercan Çarşısı tamamen yandı (3-4 Aralık).-1701

Amcazade Hüseyin Paşa’nın istifası sonrası veziriazamlığa Bağdat Valisi Daltaban Mustafa Paşa getirildi (4 Eylül).-1702

İstanbul Boğazı Anadolu yakasında, Amcazade Hüseyin Paşa adına, Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı yapıldı.-1702

“Tatar fitnesi’’ diye adlandırılan Kırım isyanı, Çelebi Yusuf Paşa tarafından bastırılmıştı. Bu isyanda Kırım Hanı Devlet Giray, veziriazamın da kendisiyle beraber olduğunu söylediğinden Daltaban Mustafa Paşa azledilip yerine Rami Mehmet Paşa veziriazamlığa getirildi (24 Ocak). Daltaban Mustafa Paşa, azlinden üç gün sonra idam edildi. Bu olayda parmağı olan ve Mehmet Paşa’yı veziriazamlığa getirten de Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’dir.-1703

“Edirne Vak’ası”nın ardından II. Mustafa’nın 9 yıllık saltanatı sona erdi ve III. Ahmet padişah oldu (22 Ağustos).-1703

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2