Sultan II. Süleyman’ın Hayatı ve Dönemi

OdevTest
OdevTest
Kasım 25, 2018

Sultan II. Süleyman’ın Hayatı ve Dönemi

Sultan 2. Süleyman kimdir? Sultan 2. Süleyman nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan ikinci Süleyman döneminde neler yaşandı? Sultan ikinci Süleyman nasıl öldü? Kısaca Sultan 2. Süleyman’ın hayatı…

Sultan İkinci Süleyman, 15 Nisan 1642’de, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Saliha Dilaşub Sultan’dır. Orta boylu, kır sakallı, şişman ve halim selim bir padişahtı.
SULTAN II. SÜLEYMAN KİMDİR? (1687 – 1691)

Sultan İkinci Süleyman, 15 Nisan 1642’de, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Saliha Dilaşub Sultan’dır. Orta boylu, kır sakallı, şişman ve halim selim bir padişahtı. Dindar, dürüst ve akıllı bir insan olan annesi Saliha Dilaşub Sultan tarafından titizlikle yetiştirildi. Oğluna, gerekli bilgileri bir yandan kendi veriyor, bir yandan da hocalar tutuyordu.

Hayatının kırk yılını bir dairede hapis geçiren Sultan İkinci Süleyman cesur, dindar, vatansever, merhametli ve nazik bir insandı. Rüşvet ve sefahata son derece düşmandı. Padişah olduğu sırada askerî zorbaların ortalığı karıştırması üzerine onlarla mücadeleye girişti ve kısmen de olsa asayişi sağladı.

Sultan İkinci Süleyman, dört yıl gibi kısa bir süre padişahlık yaptı. Bunun son iki yılını yatak hastası olarak geçirdi. Gün geçtikçe zayıflıyordu. 22 Haziran 1691 günü, Edirne’de vefat etti. Cenazesi İstanbul’a getirilerek Süleymaniye Camii yanında Kanûnî Sultan Süleyman Türbesine gömüldü.

SULTAN 2. SÜLEYMAN DÖNEMİ VAK’ALARI

  • Belgrad’ın düşmesi.
  • Bosna, Erdel ve Eflak Avusturyalılar tarafından işgal edildi.
  • Osmanlı kuvvetlerinin Eğriboz zaferi.
  • Osmanlı kuvvetleri, 8 Temmuz 1690’da Gladova ve Orsova’yı geri aldı.
  • Osmanlı kuvvetleri 8 Ekim 1690’da Belgrad’ı geri almayı başardı.
  • Tuna Hattı yeniden kuruldu.

SULTAN 2. SÜLEYMAN ÖZET BİLGİ

Adı : II. Süleyman
Doğum tarihi : 15 Nisan 1642
Doğum yeri : İstanbul
Babası : İbrahim
Annesi : Safiha Dilâşub Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 9 Kasım 1687
Tahta çıktığında yaşı : 45 yaş, 7 ay
Saltanatının sonu : 22 Haziran 1691
Tahttan ayrılma sebebi : Ölüm
Saltanatının süresi : 3 yıl, 7 ay
Ölüm tarihi : 22 Haziran 1691
Ölüm sebebi : İstiska (Vücudunda su toplanma)
Öldüğü yer : Edirne
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Süleymaniye, I. Süleyman’ın türbesinde.
Devri : Gerileme devri

Dönemin Olayları

Sultan İbrahim’in ikinci oğlu Sultan Süleyman, 46 yaşında tahta çıktı (8 Kasım).-1687

Eğri Kalesi, hiçbir çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (14 Kasım).-1687

Veziriazam Siyavuş Paşa’nın yerine Nişancı İsmail Paşa atandı (2 Mart).-1688

Nişancı İsmail Paşa azledilerek Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa veziriazamlığa getirildi (2 Mayıs).-1688

İstolni Belgrad Kalesi elden çıktı (6 Eylül).-1688

Belgrad Kalesi, 29 gün kuşatma altında kaldıktan sonra Avusturya ordusu tarafından ele geçirildi. Tuna’daki Türk gemileriyle kaçmaya çalışan halk, kılıçtan geçirildi (8 Eylül).-1688

II. Süleyman, Avusturya seferi için Edirne’den hareket etti (6 Haziran).-1689

Tuna üzerindeki Gladova ve Orşova kaleleri geri alındı (8 Temmuz).-1689

Arap Recep Paşa, Batucina’da yenildi (30 Ağustos).-1689

Macaristan Serdarı Arap Recep Paşa, Niş önlerinde bozguna uğradı (24 Eylül). Bu yüzden Recep Paşa idam edildi.-1689

Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa görevden alınıp Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Veziriazamlığa getirildi (25 Ekim).-1689

Rumeli’yi düşman istilasından temizleyen Kırım Hanı Selim Giray, Edirne’ye geldi (23 Şubat).-1690

Eyüp yangını (7-8 Haziran).-1690

Kanije Kalesi, hiçbir çatışma olmaksızın düşmana teslim edildi (11 Temmuz).-1690

Veziriazam Fazıl Mustafa Paşa, Serdar-ı Ekrem göreviyle Edirne’den İstanbul’a hareket etti (13 Temmuz).-1690

Erdel’de Avusturyalılara karşı Zernescht zaferi kazanıldı (21 Ağustos).-1690

Belgrad geri alındı (8 Ekim).-1690

Mısırçarşısı yangını (1-2 Ocak).-1691

Avlonya Kalesi, 31 gün süren kuşatma sonrası, Venediklilerden geri alındı (6 Mart).-1691

Tuna nehri üzerindeki Adakale, Osmanlı egemenliği altına girdi. 1923’te Romanya’ya geçen Adakale, 1972’de yapılan baraj sonrası sular altında kaldı.-1691

II. Süleyman, 3 yıl 7 ay 4 günlük saltanattan sonra 50 yaşında hayata gözlerini kapadı (22 Haziran).-1691

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2