Sultan III. Selim’in Hayatı ve Dönemi

OdevTest
OdevTest
Kasım 25, 2018

Sultan III. Selim’in Hayatı ve Dönemi

Sultan 3. Selim kimdir? Sultan 3. Selim nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan üçüncü Selim döneminde neler yaşandı? Sultan üçüncü Selim nasıl öldü? Kısaca Sultan 3. Selim’in hayatı…

Sultan Üçüncü Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mustafa, annesi Mihrişah Sultan’dır.
KISACA SULTAN III. SELİM KİMDİR? (1789 – 1807)

Sultan Üçüncü Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde, İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mustafa, annesi Mihrişah Sultan’dır. Annesi Gürcü asıllıdır. Kâhinlere inanan babası Sultan Üçüncü Mustafa, onların yeni doğan oğlu Selim’in eşsiz bir cihangir olacağını söylemeleri üzerine, büyük bir sevince kapılmış, yedi gün yedi gece bayram yapılmasını emretmiştir.

Sultan Üçüncü Selim, doğum günündeki bu hava içinde büyüdü. Sarayda çok güzel bir şekilde yetiştirildi. Sultan Üçüncü Mustafa, kendisinden sonra oğlu Sultan Üçüncü Selim’in padişah olmasını istemişti. Ancak, babasından sonra padişahlığa amcası Sultan Birinci Abdülhamid getirildi. Sultan Birinci Abdülhamid, Sultan Üçüncü Selim’i sarayda göz önünde bulunduruyor, ancak yine de onun eğitimine önem veriyordu. Amcası Sultan Birinci Abdülhamid’in ölümü üzerine, Sultan Üçüncü Selim 7 Nisan 1789 günü, 28 yaşındayken Osmanlı tahtına oturdu.

Sultan Üçüncü Selim, edebiyata ve güzel yazı yazmaya çok meraklıydı. Yazmış olduğu hat ve levhalardan bazıları cami ve türbelere asılmıştır. Arapça ve Farsçayı çok iyi konuşuyordu. Merhametli bir insan olan Sultan Üçüncü Selim ciddi bir eğitim görerek yetişti. İyi bir şâir, tamburî, neyzen ve hânende idi. Bestekâr da olan Sultan Üçüncü Selim, güzel sanatlara düşkün ve açık fikirliydi, ancak zaafa varacak kadar yumuşak karakterliydi ve Osmanlı Devleti’nde batıcılığın yerleşmesini istiyordu.

Sultan Üçüncü Selim tahta çıktığı zaman, halk ona büyük ümitler bağladı. Halk genç hükümdarın, Osmanlı Devleti’ni o eski güçlü ve ihtişamlı devirlerine geri döndüreceğini düşünüyordu.
Sultan Üçüncü Selim, 29 Mayıs 1807 tarihinde Osmanlı padişahlığını Şehzade Mustafa’ya terk ettikten sonra bir yıl iki ay daha yaşadı. Alemdar Mustafa Paşa Olayı sırasında yeni padişahın adamları tarafından, 28 Temmuz 1808 tarihinde öldürüldü. Cenazesi, Lâleli Camii avlusunda babası Sultan Üçüncü Mustafa’nın yanına defnedildi.

SULTAN III. SELİM DÖNEMİ VAK’ALARI

  • Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)
  • Kırım Sorunu
  • Aynalıkavak Tenkihnamesi (Düzeltmesi) (1779)
  • Osmanlı – Rus ve Avusturya Savaşları (1787-1792)

SULTAN III. SELİM ÖZET BİLGİ

Adı : III. Selim
Doğum tarihi : 24 Aralık 1761
Doğum yeri : İstanbul
Babası : III. Mustafa
Annesi : Mihrişah Valide Sultan
Tahta çıktığı tarih : 7 Nisan 1789
Tahta çıktığında yaşı : 27 yaş, 3 ay
Saltanatının sonu : 29 Mayıs 1807
Tahttan ayrılma sebebi : Feragat
Saltanatının süresi : 18 yıl, 2 ay
Ölüm tarihi : 28 Temmuz 1808
Ölüm sebebi : Boğduruldu
Öldüğü yer : İstanbul
Gömülü olduğu yer : İstanbul, Laleli, III. Mustafa Türbesi.
Devri : Gerileme devri

Dönemin Olayları

III. Mustafa’nın oğlu III.Selim, I.Abdülhamit’in ölümü üzerine tahta çıktı (7 Nisan).-1789

Veziriazam Koca Yusuf Paşa görevden alınıp yerine Vidin seraskeri Meyyit/Cenaze Hasan Paşa getirildi (7 Haziran).-1789

Rusya’ya karşı Osmanlı-İsveç ittifakı kuruldu (11 Temmuz).-1789

Osmanlı ordusu, Fokşan’da, Rus ve Avusturya ordularına yenildi (1 Ağustos).-1789

Fokşan yenilgisinden sonra geri çekilen Osmanlı ordusu, Tuna nehrinin kollarından Buza çayını geçerken büyük kayıp verdi (22 Eylül).-1789

İsmail Kalesi üzerine yürüyen Rus kuvvetleri yenilgiye uğratıldı (23 Eylül).-1789

Avusturyalılar, Belgrad’a girdi (8 Ekim).-1789

Veziriazam Cenaze Hasan Paşa görevden alınıp yerine İsmail seraskeri Cezayirli Gazi Hasan Paşa getirildi (3 Aralık).-1789

Osmanlı imparatorluğu ile Prusya arasında ittifak antlaşması imzalandı (31 Ocak).-1790

Veziriazam Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Şumnu’da öldü (30 Mart).-1790

Yergöğü Savaşı kazanıldı (8 Haziran).-1790

Küçükçekmece’de Azadlı Baruthanesi kuruldu.-1790

İstanbul’da Kasımpaşa Mevlevihanesi inşa edildi.-1790

Mühendishane-i Berri-i Hümayun bünyesinde Mühendishane Matbaası kuruldu.-1790

Veziriazam Rusçuklu Hasan Paşa idam edildi.Bosna Valisi Koca Yusuf Paşa, ikinci kez veziriazamlığa getirildi (15 Şubat).-1791

Maçin Savaşı (10 Temmuz).-1791

Avusturya ile Ziştovi Antlaşması imzalandı (4 Ağustos).-1791

Rusya ile Yaş Antlaşması imzalandı (10 Ocak).-1792

İstanbul’da Humbaracılar Kışlası açıldı.-1792

Veziriazam Koca Yusuf Paşa görevden alındı, yerine Damat Melek Mehmet Paşa getirildi(4 Mayıs).-1792

İstanbul’da büyük bir yangın çıktı(13 Eylül).-1792

Nizam-ı Cedit Ocağı kuruldu (24 Şubat).-1793

Nizam-ı Cedit Ocağı’nın giderlerini karşılamak için, İrad-ı Cedit Hazinesi kuruldu.-1793

Rasih Paşa, Petersburg’a; Agâh Efendi, Londra’ya elçi olarak atandılar.-1793

Yusuf Agâh Efendi, sürekli elçilik göreviyle İngiltere’ye gönderildi (24 Temmuz).-1793

Arabistan’da Vehhabi isyanı çıktı.-1793

Baruthane ıslah edildi.-1793

Divan şairi Enderunlu Fazıl, “Zenan-nâme”(Kadınlara İlişkin) adlı eserini tamamladı.-1793

Veziriazam Melek Mehmet Paşa görevden alındı, yerine İzzet Mehmet Paşa getirildi.-1794

Karadeniz Boğazı kaleleri tamir edildi.-1794

İstanbul’da büyük bir yangın çıktı (8 Temmuz). (26 Kasım).-1795

Devlet adamı, şair ve mutasavvıf Aziz Ali Efendi, ilk daimi elçi sıfatı ve orta elçi unvanıyla Prusya’ya gönderildi.-1796

Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa, Pazvantoğlu İsyanını bastırmakla görevlendirildi-1797

Rusçuk Barışı imzalandı (18 Eylül).-1797

Kili ve İsmail Kalelerini Ruslar ele geçirdi.-1797

“Muhayyelât” adlı eseriyle ünlenen şair, yazar ve devlet adamı Aziz Ali Efendi, Berlin’de öldü.-1798

Mısır seferine çıkan Napolyon Bonapart, İskenderiye’yi işgal etti (2 Temmuz).-1798

Rahmaniye Savaşı (13 Temmuz).-1798

Ehramlar Savaşı (21 Temmuz).-1798

Napolyon Bonapart, Kahire’ye girdi (23 Temmuz).-1798

Ebukır Savaşı (1 Ağustos).-1798

Veziriazam İzzet Mehmet Paşa görevden alındı, yerine Kör Yusuf Ziya Paşa getirildi (30 Ağustos).-1798

Fransa’ya savaş ilân edildi (2 Eylül).-1798

Galata Mevlevihanesi şeyhi ve asrın büyük şairi Şeyh Galip öldü (3 Ocak).-1799

Napolyon Bonapart, Akkâ’da yenilgiye uğradı (16 Mayıs).-1799

Osmanlı kuvvetleri Ebukır Savaşı’nda yenilgiye uğradı (25 Temmuz).-1799

Napolyon Bonapart, Mısır’dan Fransa’ya kaçtı (22 Ağustos).-1799

Yediada Cumhuriyeti kuruldu (21 Mart).-1800

Heliyopolis Savaşı.-1800

General Kleber öldürüldü (14 Haziran).-1800

I.Abdülhamit ve III.Selim döneminin ünlü sadrazamı Koca Yusuf Paşa öldü.-1800

El-Ariş Antlaşması imzalandı (27 Haziran)-1801

Osmanlı-Fransız dostluk antlaşması imzalandı (25 Haziran).-1802

Tarihçi Ahmet Cavit öldü.-1803

Vehhabiler, Taif şehrini kuşattı (18 Şubat).-1803

Suud İbni Abdülaziz, Mekke’ye girdi (30 Nisan).-1803

Sırp isyanı başladı.-1804

İstanbul Tophane’de çıkan yangında bütün çarşı ve topçu kışlaları kül oldu.-1804

Yapımına 1801’de başlanan İstanbul Üsküdar’daki Selimiye Camii ibadete açıldı (5 Nisan).-1805

Görevinden ayrılan Veziriazam Kör Yusuf Ziya Paşa’nın yerine, Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa getirildi (24 Nisan).-1805

Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır valiliği onaylandı (8 Temmuz).-1805

Tarihçi Vasıf’ın, “Vasıf Tarihi” adlı kitabı yayımlandı.-1805

Nizam-ı Cedit ordusu, Anadolu’dan Üsküdar’a geldi (2 Haziran).-1806

Veziriazam Hafız İsmail Paşa görevden alındı, yerine Keçiboynuzu Ağa İbrahim Hilmi Paşa getirildi (14 Kasım).-1806

Sırplar, Belgrad’ı ele geçirdi (13 Aralık).-1806

Rusya’ya savaş ilan edildi (22 Aralık).-1806

İstanbul Göksu’da günümüzde Küçüksu Çeşmesi olarak bilinen, II.Selim’in annesi Mihrişah Sultan adına yaptırılan Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi açıldı.-1806

İngiliz donanması İstanbul’a geldi (20 Şubat).-1807

İskenderiye, İngilizlere teslim oldu (20 Mart).-1807

Ordu, Rus seferine çıktı (12 Nisan).-1807

İstanbul’da Kabakçı Mustafa isyanı çıktı (25 Mayıs).-1807

III.Selim tahttan indirildi (29 Mayıs).-1807

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2