Sultan VI. Mehmet Vahdettin’in Hayatı ve Dönemi

OdevTest
OdevTest
Kasım 25, 2018

Sultan VI. Mehmet Vahdettin’in Hayatı ve Dönemi

Sultan  Mehmet hdettin kimdir? Sultan  Mehmet Vahdettin nasıl bir eğitim dönemi geçirdi? Sultan  Mehmet Vahdettin döneminde neler yaşandı? Sultan  Mehmet Vahdettin nasıl öldü? Kısaca Sultan  Mehmet Vahdettin’ın hayatı…

Sultan Mehmed Vahdeddin otuz altıncı ve son Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülistu Kadın Efendi’dir.
SULTAN MEHMET VAHDETTİN KİMDİR? (1918 – 1922)

Sultan Mehmed Vahdeddin otuz altıncı ve son Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülistu Kadın Efendi’dir. 2 Şubat 1861 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, Sultan Mehmed Vahdeddin doğduğu yıl, annesi Gülistu Kadın Efendi de, o henüz çok küçükken vefat etmişlerdi. Çocuk denecek yaşlarda hem öksüz, hem yetim kalan Sultan Mehmed Vahdeddin, babası Sultan Abdülmecid’in kadınlarından Şayeste Kadın tarafından büyütüldü.

Sultan Abdülaziz’in saltanatı sırasında henüz bir çocuk olduğu için serbest yetişti. Eğitim ve öğrenimi ile ağabeyi Sultan İkinci Abdülhamid henüz padişah değilken bile yakından ilgilendi. Sultan İkinci Abdülhamid, saltanat yıllarında da bu tutumunu değiştirmedi, ona hep değer verdi ve onu korudu. Bu yüzden ağabeyinin saltanat yıllarında rahat bir hayat yaşadı.

Sultan Mehmed Vahdeddin, çok okurdu, okuduğunu iyi anlardı. Özellikle fıkha ait eserler ilgisini çekmişti. Kitabeti ve imlâsı düzgündü. Zekî bir insandı, fikirlerini kâğıt üstüne aktarmakta zorluk çekmezdi. Çok nazik bir insan olan Sultan Mehmed Vahdeddin, Viyana seyahati sırasında hem yanındakileri hem de yabancıları nezaketine hayran bırakmıştı. Az konuşur, daha çok dinlemeyi sever ve birisini dinlerken pür dikkat kesilirdi.

Sultan Mehmed Reşad, padişah olduğu zaman, yaş bakımından Sultan Mehmed Vahdeddin’den daha büyük olan Sultan Abdülaziz’in oğlu Yusuf İzzeddin veliaht idi. Yusuf İzzeddin’in ölümü üzerine veliahtlığa Sultan Mehmed Vahdeddin getirildi.

Veliaht olarak bulunduğu yıllarda, Birinci Dünya Savaşı çıktı. Savaş sırasında Osmanlı Devleti’nin veliahtı olarak Almanya’ya resmî bir gezi yaptı. Bu seyahatinde yanında Mustafa Kemal de bulundu. Sultan Mehmed Reşad’ın ölümü üzerine, Sultan Altıncı Mehmed Vahdeddin sanı ile padişah oldu.

Erkek Çocukları: Mehmet Ertuğrul
Kız Çocukları: Fenire Sultan, Fatma Ulviye Sultan, Rukiye Sabiha Sultan

SULTAN MEHMET VAHDETTİN DÖNEMİ VAK’ALARI

  • Türkiye Büyük Millet Meclis’i, 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırdı.
  • Kurtuluş Savaşı

SULTAN MEHMET VAHDETTİN ÖZET BİLGİ

Adı : VI. Mehmet Vahideddün
Doğum tarihi : 2 Şubat 1861
Doğum yeri : İstanbul
Babası : Abdülmecit
Annesi : Gülüstû
Tahta çıktığı tarih : 4 Temmuz 1918
Tahta çıktığında yaşı : 57 yaş, 5 ay
Saltanatının sonu : 1 Kasım 1922
Tahttan ayrılma sebebi : Saltanatın kaldırılması
Saltanatının süresi : 4 yıl, 4 ay
Ölüm tarihi : 16 Mayıs 1926
Ölüm sebebi : Kalp yetmezliği
Öldüğü yer : San Remo
Gömülü olduğu yer : Şam.
Devri : Yıkılış devri

Dönemin Olayları

VI. Mehmet (Vahdettin) tahta çıktı (4 Temmuz).-1918

Osmanlı tarihinin son kılıç alayı düzenlendi (31 Ağustos).-1918

İngilizler Şam’a girdi (1 Ekim).-1918

Sadrazam Talat Paşa istifa etti.İttihat ve Terakki Komitesi iş başından uzaklaştı (8 Ekim).-1918

Eski harbiye nazırlarından Ahmet İzzet paşa sadrazam oldu (14 Ekim).-1918

İngilizler, Halep’e girdi (27 Ekim).-1918

Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı (30 Ekim).-1918

İttihat ve Terakki’nin önde gelen isimlerinden Talat,Enver ve Cemal Paşa ülkeden kaçtılar (3 Kasım).-1918

Ahmet İzzet paşa Hükümeti istifa etti (8 Kasım).-1918

Tevfik Paşa,ikinci kez sadrazam oldu (11 Kasım).-1918

İtilâf devletleri donanması İstanbul’a geldi.Yıldırım Orduları Kumandanı Mustafa Kemal Paşa İstanbul’a geldi (13 Kasım).-1918

Bakû, İngilizler tarafından işgal edildi (17 Kasım).-1918

Padişah VI. Mehmet,işgallere çıkan Mebuslar Meclisi’ni kapattı (21 Aralık).-1918

Sadrazam Tevfik Paşa görevinden istifa etti (12 Ocak). Ertesi gün, üçüncü kez sadrazamlığa getirildi.-1919

İttihatçılar tevkif edilmeye başlandı (30 Ocak).-1919

Rumeli’deki düşman orduları Başkumandanı General Franchet d’Esperey, gösterişli bir zafer olayı ile İstanbul’a girdi (8Şubat).-1919

Ateşkes Antlaşması ihlâl edildi (15 Şubat).-1919

Azgur kasabası ve Ahıska,Gürcü kuvvetleri tarafından işgal edildi( 1 Mart).-1919

Gazi Ahmet Muhtar paşa öldü(21 Ocak).-1919

Sadrazam Tevfik Paşa istifa etti.Ertesi gün Damat Ferit Paşa sadrazam oldu (3 Mart).-1919

İttihatçılar tevkif edildi (10 Mart).-1919

Boğazlıyan Kaymakamı ve Yozgat Mutasarrıf Vekili Kemal Bey haksız yere idam edildi (8 Nisan).-1919

Yunan ordusu İzmir’e çıktı (15 Mayıs).-1919

Sadrazam Damat Ferit Paşa istifa etti (15 Mayıs).-1919

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a hareket etti(16 Mayıs).-1919

Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıktı.Damat Ferit Paşa,ikinci kez sadrazam oldu(19 Mayıs).-1919

Şura-yı Saltanat toplandı (25 Mayıs).-1919

İngilizler,Bekirağa Bölüğü’nde tutuklu bulunan İttihatçıları Maltaya götürdüler (27 mayıs).-1919

Amasya Genelgesi yayımlandı (22 Haziran).-1919

Kaçak İttihatçılar gıyaben idam cezasına çarptırıldılar (13 Temmuz).-1919

Sadrazam Damat Ferit paşa istifa etti (20 Temmuz).-1919

Damat Ferit Paşa üçüncü kez sadrazamlığa getirildi (21 Temmuz).-1919

Erzurum Kongresi toplandı (23 Temmuz).-1919

Sivas Kongresi toplandı (4 Eylül).-1919

Kuva-yı İnzibatiye Kumandanı Ahmet Anzavur,Anadolu’daki Milli Kuvvetlere karşı mücadeleye başladı (21 Eylül).-1919

İngilizler,Samsun ve Merzifon’dan çekildiler (27 Eylül).-1919

Eski Harbiye nazırlarından Ali Rıza paşa sadrazam oldu (2 Ekim).-1919

Amasya Görüşmesi yapıldı (20 Ekim).-1919

Temsil Heyeti ve Mustafa Kemal Paşa, Ankara’ya geldi (27 Aralık).-1919

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi açıldı (12 Ocak).-1920

Misak-ı Millî kabul edildi (28 Ocak).-1920

Fransızlar, Maraş’tan çekildiler (11 Şubat).-1920

Sadrazam Ali Rıza Paşa istifa etti (3 Mart).-1920

Bahriye Nazırı salih Paşa sadrazam oldu (8 Mart).-1920

İstanbul, İtilâf Devletleri tafafından resmen işgal edildi (16 Mart).-1920

İngilizler, Eskişehir ve Afyonkarahisar’dan çekiler (17 Mart).-1920

Sadrazam Salih Paşa istifa etti (2 Nisan).-1920

Damat Ferit Paşa dördüncü kez sadrazam oldu (5 Nisan).-1920

Fransızlar Urfa’dan çekildiler (10 Nisan).-1920

Mebuslar Meclisi dağıtıldı (11 Nisan).-1920

Ankara’da Büyük Millet Meclisi açıldı (23 Nisan).-1920

Zonguldak, Fransızlar tarafından işgal edildi (18 Haziran).-1920

Alaşehir, Yunanlılar tarafından işgal edildi (24 Haziran).-1920

İngilizler Mudanya ve Bandırma’ya asker çıkardılar (26 Haziran).-1920

Balıkesir, Yunanlılar tarafından işgal edildi (30 Haziran).-1920

Edremit, Yunanlılar tarafından işgal edildi (1 Temmuz).-1920

Bandırma, Kirmasti, Mudanya, Gönen ve Karacabey, Yunanlılar tarafından işgal edildi (2 Temmuz).-1920

İzmit, İngilizler tarafından işgal edildi (6 Temmuz).-1920

Bursa, Yunanlılar tarafından işgal edildi (8 Temmuz).-1920

Bir Ermeni Alayı, Adana’ya girdi (10 Temmuz).-1920

Tekirdağ, Yunanlılar tarafından işgal edildi (20 Temmuz).-1920

Lüleburgaz, Yunanlılar tarafından işgal edildi. Galip devletler tarafından teklif edilen Sevr Antlaşması’nın esasları, Saltanat Şûrası tarafından kabul edildi (22 Temmuz).-1920

Edirne, Yunanlılar tarafından işgal edildi (25 Temmuz).-1920

Kırklareli, Yunanlılar tarafından işgal edildi (26 Temmuz).-1920

Damat Ferit Paşa beşinci kez sadrazam oldu (31 Temmuz).-1920

Sevr Antlaşmas imzalandı (10 Ağustos).-1920

Uşak, Yunanlılar tarafından işgal edildi (29 Ağustos).-1920

Sadrazam Damat Ferit Paşa istifa etti (17 Ekim).-1920

Tevfik Paşa, dördüncü kez sadrazam oldu (21 Ekim).-1920

I. İnönü Savaşı kazanıldı (10 Ocak).-1921

Londra konferansı toplandı (21 Şubat).-1921

Eski sadrazam Talat Paşa, Berlin’de bir Ermeni tarafından öldürüldü (15 Mart).-1921

İzmit, Yunanlılar tarafından işgal edildi (28 Nisan).-1921

Afyonkarahisar Yunanlılar tarafından işgal edildi (13 Temmuz).-1921

Eskişehir, Yunanlılar tarafından işgal edildi (19 Temmuz).-1921

Sakarya meyda Savaşı kazanıldı (13 Eylül).-1921

Eski sadrazam Mısırlı Sait Halim Paşa, Roma’da bir Ermeni komitacı tarafından öldürüldü (6 Aralık).-1921

Averof zırhlısı, Samsun’u bombaladı (7 Haziran).-1922

Eski Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa, Tacikistan’da Bolşeviklerle savaşırken öldü (21 Temmuz).-1922

Büyük Taarruz başladı (26 Ağustos).-1922

Afyonkarahisar kurtarıldı (27 Ağustos).-1922

Başkumandanlık Meydan Savaşı kazanıldı (30 Ağustos).-1922

Türk ordusu İzmir’e girdi (9 Eylül).-1922

Batı Anadolu, Yunanlılardan tamamen temizlendi (18 Eylül).-1922

Damat Ferit Paşa, ülkeden kaçtı (22 Eylül).-1922

Mudanya Ateşkes Antlaşmas imzalandı (11 Ekim).-1922

Ankara Hükûmeti olağanüstü temsilcisi Refet Paşa İstanbul’a geldi (19 Ekim).-1922

Saltanat kaldırıldı (1 Kasım).-1922

Son Osmanlı sadrazamı Tevfik paşa istifa etti (4 Kasım).-1922

VI. Mehmet Vahdettin, halife sıfatıyla son Cuma selâmlığına katıldı (10 Kasım).-1922

Son Osmanlı Padişahı VI. Mehmet Vahdettin, ülkeyi terk etti (17 Kasım).-1922

LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2