T Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

OdevTest
OdevTest
Kasım 20, 2018

Tabağa sorarsan dünyada fena koku olmaz.

Kötü işlerle uğraşan kimse, kötü iş diye bir şey tanımaz.

Tabak sevdiği deriyi yerden yere çarpar.

Kişi, eğitimine önem verdiği, yada beğendiği kimseyi hırpalarcasına çalıştırır.

Tabancanın dolusu bir kişiyi korkutur, boşu kırk kişiyi.

Kişi, gücünü kullanarak istediği şeyi elde edebilir. Ama bunu yapmayıp çevreyi eyleme geçme korkusu içinde bırakırsa daha çok şeyler ele geçir. Nitekim dolu tabanca ile ancak bir kişi vurulabilir. Bunu gören kimseler artık ondan korkamazlar. Ama boş tabancadan herkes korkar. Çünkü dolu sanılır ve kime karşı kullanılacağı bilinmez.

Tamah varken müflis acından ölmez.

Elinde avucunda bir şey bulunmamakla birlikte küçük kaznçları beğenmeyen kişi, büyük kazanç hayaliyle geçinir.

Tandır başında bağ dikmek kolaydır.

Önemli işler düş kurmakla gerçekleşmiş olmaz. Sorun, bu düşün gerçekleştirilmesidir.

Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır.

Kirli işler yaparak çıkar sağlayan kişi, buna elverişli olan durum sona erince sersemleşir, hiçbir iş yapamaz olur.

Tarla çayında, bağ bayırda.

Tarla düz ve nemli yerde, bağ bağırda bulunursa daha verimli olur.

Tarlada izi olmayanın harmanın da yüzü olmaz.

Tarlasını sürmeyen, çapalamayan, gübrelemeyen ondan ürün bekleyemez.

Tarlanın iyisi suya yakın, daha iyisi eve yakın.

Suya yakın yerdeki tarla değerlidir. Çünkü sulanması kolaydır. Eve yakın olan tarla daha değerlidir. Çünkü çapalama, gübreleme, ekme, ürünü koruma ve devşirme…gibi işlerin hepsi çok kolaylıkla ve yollarda vakit geçirilmeden yapılabilir.

Tarlanın taşlısı, kızın saçlısı, öküzün başlısı.

Tarlanın taşlısı, kızın uzun saçlısı, öküzün büyük başlısı daha çok beğenilir.

Tas yere düşmeden çanlanmaz.

Ortada dolaşan dedikodu, büsbütün asılsız olamaz. Kötü bir iş yapılmış olmasaydı böyle söylentiler ortaya çıkmazdı.

Taş altında olmasın da dağ ardında olsun.

Ayrılık zordur. Ancak bir teselli vardır: Uzakta, dağların ardında bulunan sevdiğimize günün birinde kavuşabiliriz. Tanrı ölüm ayrılığı vermesin.

Taş çömleğe çarparsa vay çömleğin haline, çömlek taşa çarparsa yine vay çömleğin haline.

Güçlüyle güçsüz çarpışırsa saldıran ister güçlü, ister güçsüz olsun güçsüzün yenilmesiyle sonuçlanır.

Taş düştüğü yerde ağırdır.

Kişinin değerini en iyi bilenler, kendi çevresinde bulunanlardır. Onun için hatırı, daha çok kendi çevresinde sayılır.

Taşıma su ile değirmen dönmez.

İşi yapacak olanda yeteri kadar güç bulunmayınca, şunun bunun küçük yardımlarıyla sürekli ve büyük bir iş yürütülemez.

Taş taşa söylenir.

İnsanlar önemli, büyük işleri, birbirlerine danışarak başarırlar.

Tatarın kılavuza ihtiyacı yoktur.

Yolunu, ne yapacağını bilen kimseye başkasının yardımı gerekmez.

Tatlı tatlı yemenin acı acı geğirmesi olur.

Sonunu düşünmeden hoşlandığı şeyleri yapan kişi, bir süre sonra bunun sıkıntısını çeker.

Tatlı ye, tatlı söyle.

Dünyadaki şu konukluğumuzu neden kendimize zehir edelim? Özel yaşantımızda, çevremize karşı davranışlarımızda da hep hoşa giden durumumuz olsun.

Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin.

İşe yaramayan nesneyi küçük çabalarla bir şeye benzemek boş olduğu gibi aptal kişiyi de sözle akıllandırmak olanaksızdır.

Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.

Önemsiz kişi, önemli kişiye küsse, önemli kişinin umurunda olmaz.

Tavşan dağda, suyu ateşte.

Durumları hiç değişmeyecekmiş gibi çalışmalarını sürdürenler, bilmelidirler ki güçlerini, canlarını her an yitirebilirler.

Tavşanı tazı tutar, çalının avcı satar.

Buyruğu altındaki kişinin yaptığı işi kendi başarısıymış gibi gösterip övünenler vardır.

Tavuğun sadakası bir yumurta.

Gücü büyük işler başarmaya yetmeyen ya da zengin olmayan kişilerden ancak küçük yardımlar beklenebilir.

Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur.

Akıllı işçi, beceremeyeceği yönetim işine el atmaz. Bilir ki böyle bir davranışı, kendisinin de başkalarının da yıkımına yol açar.

Taze bardağın suyu soğuk olur.

Yaşayışına karışan yeni şeyler dostlar kişiye hoş görünür.

1 2
LGS SINAVINA KALAN SÜRE
6 HAZİRAN 2021
UA-110949892-2