logo
Türkçe LGS-1 Deneme Sınavı
LGS-1 DENEME
1.
Aşağıda anlam ilişkilerine göre “neden-sonuç, amaç- sonuç ve koşul-sonuç” cümleleri “A, S, T” harfleriyle kodlanmıştır.


A

Neden-sonuç cümlesi:
Eylemin niçin yapıldığını ve sonucunda ne olduğunu bildiren cümlelerdir.Amaç-sonuç cümlesi:
Eylemin hangi amaçla yapıldığını bildiren cümlelerdir.

T
Koşul-sonuç cümlesi:
Bir eylemin ya da yargının gerçekleşebilmesinin başka bir eyleme ya da yargıya bağlı olduğunu belirten cümlelerdir.

Buna göre;
-----
Babam dün gece teselli bulayım diye masamın üzerine bir kitap koymuştu.
----- Yurt dışı gezisi biraz zor, benim vizem on gün sonra bitiyor.
----- Tarım reformu ve sanayileşme bir arada yürümedikçe toprak reformundan da umulanı elde edemeyiz.
----- Elektrik arıza ekibini arayamadım çünkü cep telefonumun şarjı bitmişti.

Bu cümlelerdeki anlam ilişkilerine bakarak verilen boşluklara uygun harfleri sırasıyla yerleştirdiğimizde hangi kelimeye ulaşırız?
Doğru Cevap: "A" SATA
Soru Açıklaması
2.
Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda,

Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle?

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu

Bu derde düşmeden önce.

Orhan Veli KANIK

Bu şiirin dizeleri, anlamlı ve kurallı cümleler biçiminde yeniden ifade edilmek istenirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
Doğru Cevap: "A" Ağlasam sesimi mısralarımda duyar mısınız? Gözyaşlarıma ellerinizle dokunabilir misiniz? Şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce bilmezdim.
Soru Açıklaması
3.
Her gün, maalesef üzülerek söylüyorum bunu, ülkemizde çok sayıda trafik kazası yaşanıyor. Bu kazaların da çoğunun sorumlusu şoförler. Gidecekleri yerlere sırf birkaç dakika daha önce gidebilmek için korkunç
olaylara yol açıyorlar. Yol açtıkları yetmezmiş gibi karşılarındaki kişileri de suçlamaktan geri durmuyorlar. Şoförlerin böyle fütursuzca davranmalarına bir türlü anlam veremiyorum.


Bu metindeki renkli sözlerin yerine sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilebilir?
Doğru Cevap: "D" ne yazık ki-sebebi-kaçınmıyorlar-umursamaz
Soru Açıklaması
4.
Atasözleri --------- sözlerdir. Üç beş kelime ile saatlerce anlata anlata ifade edemeyeceğiniz anlamları, yazmaya kalksanız sayfalarca ifade edemeyeceğiniz sözleri bir atasözü ile hemen anlatabilirsiniz.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisinin getirilmesi uygundur? 
Doğru Cevap: "B" yükte hafif pahada ağır
Soru Açıklaması
5.
Sözcükler kullanıldıkları cümleye göre farklı anlamlar kazanırlar. Aşağıda “uyanmak” sözcüğü farklı anlamlarda kullanılmıştır.

*Sokaktan gelen gürültülerle uyandı.

*Çocukluğunda annesinin etkisiyle kendisinde şiir zevki uyanırdı.

*Kalbimde bir heyecan uyandı.

*Etraftaki ağaçlar çiçek açmış, tabiat uyanmıştı.

Bu cümlelerde “uyanmak” sözcüğünün aşağıda verilen anlamlarından hangisi kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Gerçekleri anlar, kavrar duruma gelmek
Soru Açıklaması
6.
İnsan, elleri nasırlaşmadan özgürlüğe hak kazanamaz.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümle ile aynı doğrultudadır?
Doğru Cevap: "B" Her hak bir uğraşın ürünüdür.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması verilmiştir.

*Benzetme, zayıf olan bir varlığın güçlü olan bir varlığa herhangi bir yönüyle benzetilmesidir.

*Mübalağa (abartma), bir özelliğin ya da durumun olduğundan daha çok veya az gösterilmesidir.

*İntak (konuşturma), insan dışındaki canlı veya cansız bir varlığın konuşturulmasıyla oluşan sanattır.

*Kişileştirme (teşhis), insan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insanlara ait özelliklerin verilmesidir.


Buna göre;

Yavru ağaçkakan yumurtadan çıkar çıkmaz gagasıyla orayı burayı dürtüklemeye başladı. Annesini, kardeşlerini gagalıyor, yuvayı didik didik ediyordu. Annesinin ve kardeşlerinin canını acıtıyordu. Bir gün anne ağaçkakan yavrusunu karşısına alıp: “Artık büyüdün. Bizi değil, ağaçların çürük yerlerini gagala.” dedi. 

Metninde hangi söz sanatları kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Kişileştirme–Konuşturma
Soru Açıklaması
8.
Çoğu zaman güzel resimlenmiş, tasarımına ve kâğıt seçimine biraz özenilmiş çocuk kitaplarına baksam genellikle: “Neden yetişkinler için böyle kitaplar hazırlanmıyor?” sorusu aklıma gelirdi. Aslında yayımlanmadı sayılmaz ama hep dağınık kaldı ve düzenli bir seri olmadı. Sonuçta her iyi çizer, iyi bir resimleyici değildir. Çünkü bu, özellikle edebiyat konusundaysa çizginin metinle anlatılanı ikna etmeye yönelik olmasıyla gerçekleşir. Ana unsur olan çizgi, asıl amaca böyle hizmet eder.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? 
Doğru Cevap: "D" Büyükler için resimli kitaplar yayımlanmadığına
Soru Açıklaması
9.


 

Bağcılar Ortaokulu basketbol takımı için öğrenci seçimi yapılacaktır. Öğrencilerde aranan şartlar şunlardır:

*Boy en az 1,55 olmalıdır.

*Kilo en çok 65 olmalıdır.

*Her sınıf düzeyinden 1 öğrenci seçilecektir.

*Takıma seçilecek öğrencilerin herhangi bir sağlık problemi olmamalıdır.

Aynı sınıftan başvuru yapan ve yukarıdaki şartlara eksiksiz sahip bulunan öğrenciler arasında alfabetik olarak önde bulunan isim seçilecektir.

Verilen bilgilere göre basketbol takımına aşağıdaki öğrencilerden hangileri seçilmiştir?

Doğru Cevap: "C" C ŞIKKI
Soru Açıklaması
10.
10-13. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Güneş, dünyanın en önemli ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş ışınlarının canlılar için sayılmayacak kadar çok yararı vardır. Örneğin bitkilerde fotosentez yoluyla enerji oluşturulması, insanlarda D vitamini senteziyle kemik gelişimi, biyolojik ritmimizin düzenlenmesi gibi. Ancak, Güneş ışınları, Güneş’ten gelen toplam elektromanyetik ışınımdır. Kızılötesi, görünür (I) ışık ve morötesi biçimindedir. Morötesi ışınlarına uzun süre maruz kalan deri, yanık şeklinde akut bir tepki verir. Yıllar içinde deri kanserleri oluşabilir veya ışığa karşı hassasiyet oluşabilir. Cildi morötesi ışınlarından(II) koruyabilmek için çalışan(III) melanin adlı mekanizmalar uzun süre morötesi ışınlara maruz kalınca(IV) etkisiz kalır; cildin genç ve gergin kalmasını sağlayan “tip I kollagen” adlı protein de azalır. Bu durumda cilt erken yaşlanır, ciltte lekeler ve cilt kanseri oluşur.

Bu parçada Güneş ışınlarının aşağıdaki yararlarından hangisi söylenmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Sıcak su elde edilmesi
Soru Açıklaması
logo
Türkçe LGS-1 Deneme Sınavı
LGS-1 DENEME
11.
1. Cildin erken yaşlanması

2. Saçların aklaşması

3. Ciltte lekeler oluşması

4. Işığa karşı hassasiyet

Bu parçaya göre yukarıdakilerden hangileri morötesi ışınların yol açtığı durumlardandır?
Doğru Cevap: "D" 1, 3 ve 4
Soru Açıklaması
12.
Bu parçaya göre cildin genç kalmasını sağlayan proteinin azalmasına neden olan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Morötesi ışınlar
Soru Açıklaması
13.
Metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir?
Doğru Cevap: "B" II
Soru Açıklaması
14.


Cümleler:

*Önceden hayat şartlarının her insan için aynı olduğunu, herkesin çektiği acının aynı olduğunu düşünürdüm.

*İzlediğim dizi ve film sahnelerini bilinçaltımda hâlâ çekmeye devam mı ediyorum yoksa? 

*Aynı hayatı yaşamasak da aynı geleceği, aynı gökyüzünü, aynı çevreyi hatta ve hatta aynı teknolojiyi paylaşıyoruz.

* İnsanların dinlediği müzik bile aynı değilken bunu düşünmem çok saçmaymış, yeni yeni fark ediyorum.

Bu cümlelerle yukarıda özellikleri verilen metin türlerinden hangisi oluşturulabilir?
Doğru Cevap: "D" Deneme
Soru Açıklaması
15.
Olumsuzluk eki olan “-ma, -me” eki ile isim-fiil eki olan “-ma, -me” eki karıştırılmamalıdır. Örneğin “Yemek yapma işinden ben sorumluydum.” cümlesindeki “yapma” sözcüğü fiilimsidir. “Gönlünün her istediğini yapma.” cümlesindeki “yapma” sözcüğü ise olumsuzluk eki (-me, -ma) almış bir fiildir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma, -me” eki diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır?  
Doğru Cevap: "C" Çabuk ol, dikilip durma orada.
Soru Açıklaması
16.
Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişen, doğruluğu tartışılan ve kanıtlanamayan düşüncelerin anlatıldığı cümlelere öznel; doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, doğruluğu tartışılmayan ve kanıtlanabilir düşüncelerin anlatıldığı cümlelere nesnel cümle denir.

Buna göre;
(1) 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. (2) Çeşitli okullarda edebiyat öğretmenliği yaptı. (3) Yazmaya şiirlerle başladı, daha sonra öyküye yöneldi. (4) Birçok gazete ve dergide yayımlanan öyküleri büyük bir ilgi gördü.

Numaralanmış cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır?
Doğru Cevap: "A" 4
Soru Açıklaması
17.


Bu dörtlükte her dizenin eğik çizgiyle (/) gösterilen ilk bölümleri yukarıdan aşağıya okunduğunda birinci dizeyi, ikinci bölümleri ikinci dizeyi, üçüncü bölümleri üçüncü dizeyi, dördüncü bölümleri ise dördüncü dizeyi oluşturmaktadır. Her dizenin eğik çizgiyle (/) gösterilen bölümleri çeşitli sembollerle kodlanmıştır.

Buna göre dörtlüğün son dizesinin sembolleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" C ŞIKKI
Soru Açıklaması
18.
Öykücü olarak bilinen Sabahattin Ali’nin ilk yazdığı romandır. Ve bence en güzel romanıdır. En azından benim için öyledir. İsminden dolayı Kürk Mantolu Madonna’nın fazla ilgi gördüğünü düşünüyorum. Evet, o da mükemmel denecek kadar güzel bir roman ama Kuyucaklı Yusuf gibi değil açıkçası. Kuyucaklı, heyecanı sürekli üst seviyede olan bir roman. Gerilimin çoğu zaman zirve yaptığı bir roman Kuyucaklı Yusuf. İç hesaplaşmaların doruğa tırmandığı bir roman. Kitap, yaptığı giriş cümlesiyle bizi nasıl bir romanın beklediğini haber veriyor: “1903 senesi sonbaharında ve yağmurlu bir gecede Aydın’ın Nazilli kazasına yakın Kuyucak köyünü eşkıyalar bastılar ve bir karı kocayı öldürdüler.”

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" Kuyucaklı Yusuf romanının başlangıç olayları Cumhuriyet Dönemi’nin öncesini anlatmaktadır.
Soru Açıklaması
19.


Bu görselden hareketle;

I. Üsküdar-Ümraniye bölümü dokuz istasyondan oluşmaktadır.

II. Metro, Haziran 2018’de hizmete girmiştir.

III. Üsküdar-Ümraniye metrosu, Türkiye’deki ilk sürücüsüz metrodur.

IV. Bu metronun yapılış amacı Üsküdar-Ümraniye arasındaki mesafeyi azaltmaktır.

Bilgilerinden hangileri bu görselden çıkarılacak sonuçlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
20.


I. Kırmızı ışık ihlali

II. Muayenesiz araç kullanma

III. Engelli yerine park etme

Yukarıdaki bilgilendirme afişinde bazı simgelere ait açıklama bölümleri boş bırakılmıştır.

Bu simgeler ve numaralanmış cümleler eşleştirildiğinde isimleri verilmemiş cezaların düşükten yükseğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi olur?

Doğru Cevap: "C" C ŞIKKI
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
UA-110949892-2