logo
Türkçe LGS Deneme Sınavı-2
LGS DENEME-2
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ölmek” sözcüğü “yok olmasına, ortadan kalkmasına, azalmasına yol açmak” anlamında kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Teknolojinin gelişmesiyle birtakım sanayi kolları öldü.
Soru Açıklaması
2.
“Şairleri, yazarları eleştirebilirsiniz; ama onlardan beklentisi yüksek olan okuyucuları kesinlikle eleştiremezsiniz.

Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İnsanlar okudukları yüzünden eleştirilmemelidir.
Soru Açıklaması
3.
1. Çay birdenbire kabararak köprülerin üstünü aşar ve epeyce zararlara sebep olur.

2. İhtiyarın zayıf damarları kabarmış kıllı elleri dizlerinin üstündeydi.

3. Kumandanın atı, kendisini alkışlayan keyifli halka boyun kırarak kabarıyordu.

4. Fırındaki susamlı simitler iyice kabardı.

“Kabarmak” sözcüğü numaralanmış cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 4.
Soru Açıklaması
4.
16. yüzyılda gemiyle keşiflere çıkan gemicilerin pek çoğu hayatlarını kaybederdi. Buradaki azılı düşman yerliler, düşman gemileri değil “iskorbüt” adı verilen bir hastalıktı. Hastalık ilerledikçe gemicilerin dişleri düşüyor, açık yaralar oluşuyor, ateşleri yükseliyor, ciltleri sararıyordu. Kimse bu hastalığa neyin yol açtığını bilmiyordu. Bunun beslenmeyle ilgili olacağını düşünenler vardı çünkü gemi yolculuklarında dayanıklı yiyecek malzemeleri olan kurutulmuş et, tahıl vb. kullanılırdı. 1727’de James Lind yaptığı deneylerde bu hastalığın tedavi yöntemini bulmuştu. Narenciye tüketmek. Uzun yolculuklarda meyve ve sebze tüketilmemesinin bu hastalığa davetiye çıkardığı anlaşılınca - - - -

Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" dünyanın bütün kaptanları bu beslenme yöntemini kullanarak sayısız denizcinin hayatını kurtardılar.
Soru Açıklaması
5.
Göbekli Tepe’de kazı çalışmaları devam ettikçe tarih bir bir gün ışığına çıkacak.

Yukarıdaki renkli yazılan deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "A" Polis olayın gizli yönlerini açıkladı.
Soru Açıklaması
6.
Marketlerden bile satın alabileceğiniz bu ilaçla sivrisinekleri uzun süre evinizden uzaklaştırabilirsiniz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleden kesin olarak çıkarılacak bir yargıdır?
Doğru Cevap: "B" Bu ilaç sivrisineklere kökten çözüm üretmemektedir.
Soru Açıklaması
7.
Her hayvan türünün bir tür dili vardır. Örneğin yeşil maymunlar iletişim kurmak için çok çeşitli
sesler çıkarır: “Dikkatli ol! Kartal geliyor! ya da “Dikkat et! Aslan” gibi. Araştırmacılar ilk kaydı dinlettiklerinde maymunlar korkuyla yukarıya bakmış. İkinci çağrıyı dinlettiklerinde ise maymunlar korkuyla ağaçlara tırmanmıştır. Biz insanlar ise oldukça farklıyız tabiî ki. Bir yeşil maymun, arkadaşına “Dikkat et! Aslan!” diye uyarı gönderebiliyorken, modern insan, arkadaşlarına sabah saatlerinde nehrin kıvrım yaptığı yerde bir bizon sürüsünü takip eden bir aslan gördüğünü söyleyebilir.


Bu parçada anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsanların dili hayvanların dillerine oranla daha ayrıntılı ve karmaşık bir yapıdadır.
Soru Açıklaması
8.
Türkiye’nin en renkli manzaralarından biri her perşembe Muğla’da kuruluyor. Isparta’nın kirazları, İzmir’in üzümleri, Manisa’nın kavunu, Dalaman’ın portakalı kurulan pazarda mevsimine göre sizi selamlar. Pazarcıların büyük çoğunluğu kadındır. Belki de bu yüzden pazar daha temiz ve düzenlidir. Her rengin boy ölçüştüğü bu yer yüzlerce meyve ve sebzeye geçici ev sahipliği yapar. Akşam olup güneş dünyaya küsünce geride sadece meyve ve sebzelerin artıkları ile birkaç kırık kasa kalır.

Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Anlatım birinci kişi ağzından yapılmaktadır.
Soru Açıklaması
9.
1) 1956’da ise gerekli yasalar çıkarılınca milli parklar kurulmaya başlandı.

2) 1800’lü yıllarda ABD’de ortaya atılan ve uygulamaya koyulan milli park projesi kısa sürede bütün dünyaya yayıldı.

3) Denizler için milli park kurmak ise ancak 1999’da gerçekleşebildi.

4) Hızla tahrip edilen doğayı insanlardan korumanın ve onlara geri vermenin yollarından biri, milli parklar kurmaktır.

5) Ülkemizde ise ilk önce art arda tabiatı koruma kanunları çıkarıldı.


Numaralanmış cümleler mantık akışına göre nasıl sıralanmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 4 -2- 5- 1- 3
Soru Açıklaması
10.
Dünya artık çok hızlı değişiyor. Önceden altın madenleri, buğday tarlaları ve petrol kuyuları
gibi varlıklar temel zenginlik kaynağıyken, bugün en büyük zenginlik kaynağı bilgidir. Savaşla petrol kuyuları ele geçirebilirsiniz ama bilgiyi bu yolla elde edemezsiniz. Fakat eski usul ham madde ekonomileriyle yürüyen Ortadoğu ve Orta Afrika gibi belirli bölgelerde savaşlar sürmektedir.


Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Büyük devletlerin oyunlarıyla ülkeler savaşa girmektedir.
Soru Açıklaması
logo
Türkçe LGS Deneme Sınavı-2
LGS DENEME-2
11.
Şanlıurfa’ya öğretmen olarak atandığım ilk yıllarda bazı evlerin kapılarında “Reçel çekilir.” “Acı reçel bulunur.” yazıları dikkatimi çekerdi. Özellikle ara sokaklardaki eski evlerin pencerelerinde, kapılarında bu yazılara rastlardım. Reçel neden çekilirdi? Acı reçel nasıl olur? Çilek, kayısı, ayva reçellerinin memleketimde çekildiğini hiç görmemiştim. Meğer biber salçasının içine birkaç baharat koyup makinede çekince “reçel” oluyormuş.

Bu paragraftan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "D" İnsanlar çevresini ihtiyaçlarına göre değiştirir.
Soru Açıklaması
12.
Bütün askerler, gözlerini yolun gediğine çevirdiler. Mandaların yanında, uzun, büyük, gayet büyük, gayet kalın, gayet siyah müthiş bir topun korkunç bir ejderha gibi uzandığını gördüler. Safların arasında sevinç sedaları yükseldi. Herkes Arslan Bey'in bir haftadır ne beklediğini şimdi anlıyordu. Demek bu top geliyormuş...

Bu metnin olay, yer, zaman şahıs ve varlık kadrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Şahsın fiziksel özellikleri hakkında bilgi verilmiştir.
Soru Açıklaması
13.
(1) Zambakgiller ailesinden olan soğan hem sebze hem de baharat olarak mutfaklarda kullanılır. (2) Soğan, içerdiği kükürtlü birleşiklerden dolayı oldukça kötü bir koku yayar. (3) Eski Mısır’da piramitlerin yapımı sırasında işçilere bulaşıcı hastalıklardan korunmaları için soğan yedirilirdi. (4) Hem sebze hem et yemeklerinde lezzet vermek için kullanılan soğan salataların vazgeçilmez parçalarından biridir.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sebep- sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "B" 2.
Soru Açıklaması
14.
Yazarlar kendilerine ait okuyucu kitlesi oluşturmalıdır, taraftar kitlesi değil. Yazdıklarım dışında bir şey okumak istemeyen bir topluluk edebiyatın ruhuna aykırıdır. Okuyucular yazarı putlaştırmamalıdır.

Bu cümledeki renkli yazılan söz grubu ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yazarın, eserin önüne geçmesi
Soru Açıklaması
15.
Sessizce bahçeye girip kasaların üzerine yattım. Ay, etrafı gücü azalmış bir fener gibi aydınlatıyordu. Biraz ileride hafif bir kıpırtı hissettim. Bir karaltı yavaş yavaş gidiyor arada bir duruyordu. Kımıldamadan onu izlemeye başladım. Rüzgârda uçuşan bir poşet mi? Meraklı büyük bir fare mi? Yanıma biraz daha yaklaşınca telefonumun ışığını oraya tuttum. Birden olduğu yerde kaldı. Kımıldamıyordu. Fare olduğunu düşünerek ayağımla biraz toprak attım üzerine. Kaçmadı. Yanına biraz daha yaklaşınca kirpi olduğunu anladım. Korkudan yusyuvarlak olmuştu.


Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Anı
Soru Açıklaması
16.
Türkçenin gücü ve söz varlığı konusundaki bilinen ilk bilinçli çalışma, Kâşgarlı Mahmut’un meşhur sözlüğü Divânü Lugâti’t-Türk’tür. Kâşgarlı Mahmut, 11. yüzyılda yaşamış büyük bir Türk bilgesidir. Kâşgarlı Mahmut, Türklük bili minin kurucusu ve büyük bir Türkologdur. Bu eserde Türk dili ilk defa bilinçli bir şekilde ele alınmıştır. Dîvânü Lugati’t-Türk, ilk bakışta bir sözlüğü andırmaktadır. Dîvânda 7.500’den fazla kelime açıklanıp örneklendirilmiştir. Eserde çok miktarda sav (atasözü), koşuk, şiir gibi halk edebiyatı malzemeleri yanında coğrafî, tarihî, mitolojik ve etnografik bilgiler de mevcuttur.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 
Doğru Cevap: "D" Dîvânü Lugati’t-Türk niçin hazırlanmıştır?
Soru Açıklaması
17.
Francisco farkında olmasa da trilyonlarca hücresinde patlamaya hazır biyolojik yıkıcı minicik şeyler bekliyordu ( ) çiçek virüsü ( ) Meksika ( ) ya vardığında vücudunda çoğalan virüs ( ) tüm cildine yayıldı.


Bu parçada ayraç ( ) ile gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" ( : ) ( . ) ( ’ ) ( , )
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "A" Deniz altı 4 Nisan 1953’te sonsuzluğa gömüldü.
Soru Açıklaması
19.
Çırpınırdı(1) Karadeniz

Bakıp(2) Türk’ün bayrağına

Ah ölmeden bir görseydim(3)

Düşebilsem(4) toprağına

Bu dizelerde numaralanmış cümlelerin hangisi fiilimsidir?
Doğru Cevap: "B" 2.
Soru Açıklaması
20.
Öğretmen Necmettin Yılmaz evine karne dağıttıktan sonra gitti.

Bu cümlede vurgulanan öge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zarf tümleci
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
UA-110949892-2